A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Széll Rita

Vonós Tanszék

Historikus tánctípusok

 
Született:
Debrecen, 1958. június 28.
 
Tanulmányok:
1977–1982: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, egyetemi tagozat – karvezetés szak, zeneelmélet tanári kiegészítő szak (középiskolai énektanár, karvezető és zeneelmélet tanári diploma)
1983–1985: Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien – csembalóművészi és historikus tánc tanulmányok (Csembalóművészi oklevél, honosítva: LFZF, egyetemi tagozat: 1993)
1988: Akademie für Alte Musik Bremen – historikus tánc elméleti és gyakorlati tanulmányok
1988–1995: Historikus tánc mesterkurzusok (Német-, Olasz- és Franciaország)
1998: Négyhónapos tanulmányút Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal: Universität Salzburg, Institut für Musikwissenschaft, Abteilung Tanz und Musiktheater, Derra de Moroda Tanzarchiv
2009–2010: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi kar – közoktatási vezető szak (közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga)
2009–2016: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Institut für Analyse, Theorie und Geschichte der Musik – doktori tanulmányok, zenetudomány (PhD fokozat)
Doktori értekezés címe: Beziehung zwischen Musik und Choreographie anhand ausgewählter Beispiele vom späten 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert. honosítva: LFZE, Doktori Iskola: 2016
 
Nyelvismeret:
Német nyelv – felsőfok (2006, Goethe Intézet, Budapest)
 
Oktatói tevékenység:

Alapfokú művészetoktatás:
1982– : Szolfézs-zeneelmélet tanár, Kőbányai Zeneiskola, jelenleg: Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola
1985– : Pedagógiai újítás: A régi táncok alkalmazása a zeneoktatásban
1987–1993: Szolfézs-tanszakvezető
1993– : Egyéni zeneelméleti képzési programok kidolgozása és elindítása a magánének tanszakon
2008–2010: Igazgató-helyettes
2010– : Igazgató (intézményvezető)
2014– : Mesterpedagógus, szaktanácsadó
2018– : Kutatótanár

Egyetemi képzés:
1988– : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem: Historikus tánctípusok (óraadó)
1991–1999: ELTE Ének-zene Karvezetés Tanszék: Historikus táncok (óraadó)
1999– : Magyar Táncművészeti Főiskola budapesti és vidéki (Szombathely, Nyíregyháza) tagozatai: Történelmi társastánc, Zeneelmélet-zenetörténet (óraadó, tanársegéd, adjunktus)
2017– : Magyar Táncművészeti Egyetem: Történelmi társastánc, Historikus táncok (egyetemi docens)

Mesterkurzusok:
1991–1999: Keszthelyi Reneszánsz és Barokk Hetek (Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum)
1991–2016: Régi Zenei Napok Sopron, Fertőd (Budapesti Filharmónia Kht.)
1999–2005: Bárdos Napok (Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)
2003–2004: Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája (Debreceni Egyetem)

Pedagógus-továbbképzések:
1988–1998: Pedagógus-továbbképzés (Fővárosi Pedagógia Intézet)
1999– : Régi táncok iskolája c. akkreditált továbbképzés (Arbeau Art)

Művészeti tevékenység:
1985–1988: Koncertfellépések csembalóval, a Budapesti Vonósok, a Camerata Hungarica és más régi zene együttesek közreműködőjeként
1985– : Táncrekonstrukciók, koreográfiák készítése
1988–2010: Az ARBEAU Historikus Táncegyüttes megalapítása, számos előadás tartása, opera- és koncertprodukciókon való részvétel, fesztiválszereplés bel- és külföldön
1988– : Reneszánsz és barokk táncházak vezetése (közművelődési programok)

Elismerések:
1989: Miniszteri Dicséret – Művelődési Miniszter
2004: Miniszteri Elismerés – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
2017: Sajó Sándor-díj – Kőbányai Önkormányzat

Publikációs jegyzék:

Önálló kötet:
Régi táncok iskolája. A francia reneszánsz. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2001.

Kiadó-, ill. sorozatszerkesztés:
Thoinot Arbeau: Orchesographia avagy A tánc mestersége. Ford.: Jeney Zoltán (= Táncmesterek 1.) PRAE.HU – Arbeau Art, Budapest 2009.
Fabritio Caroso: Nobiltà di Dame. A tánc nemes tudománya. Ford.: Havasi Attila (= Táncmesterek 2.) PRAE.HU – Arbeau Art, Budapest 2009.

Tanulmányok, cikkek:
„Tánc” In: D. Kovács Júlia (szerk.): Művészeti nevelés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. (Társszerző Ligeti Mária)
„Kinek kell a régi tánc a 21. században?” In: Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. (= Táncművészet és tudomány 1.) Magyar Táncművészeti Főiskola – Planétás Kiadó, Budapest, 2009. 54–57.
„Előszó” In: Thoinot Arbeau: Orchesographia avagy A tánc mestersége. Ford.: Jeney Zoltán (= Táncmesterek 1.) PRAE.HU – Arbeau Art, Budapest 2009. 5–8.
„Előszó” In: Fabritio Caroso: Nobiltà di Dame. A tánc nemes tudománya. Ford.: Havasi Attila (= Táncmesterek 2.) PRAE.HU – Arbeau Art, Budapest 2009. 5–8.
„Thoinot Arbeau és a tánc mestersége” Zempléni Múzsa, Társadalomtudományi és Kulturális Folyóirat XI. évf. 1. (41.) szám, 2011. tavasz, 63–64.

Konferencia-előadások:
„Kinek kell a régi tánc a 21. században?” Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Tudományos konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2007. november 9–10.
„Alkotói és pedagógiai lehetőségek a reneszánsztól a 18. századig terjedő időszak táncanyagában” Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. II. Tánctudományi Konferencia, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2009. november 6–7.
„Ritmikai jellegzetességek a barokk táncirodalomban” Bárdos Szimpózium és továbbképzés, Debrecen, 2012. március 24.
„Zene és koreográfia kapcsolata válogatott példák alapján, a késő 16. századtól a kora 18. századig” Tánc és zene. Tánctudományi Konferencia, Magyar Táncművészeti Főiskola, 2012. szeptember 29.
„Ritmikai kérdések a noble danse rekonstrukciójában” Tánc és kulturális örökség. A Magyar Táncművészeti Egyetem és az MTA Tánctudományi Munkabizottsága VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciája, Budapest, 2019. november 16.

Táncrekonstrukciók és koreográfiák:
Képek a magyar zene történetéből, a Magyar Televízió sorozata (szerk.: Rajeczky Benjamin, rend.: Esztergályos Károly, 1990–1991)
Reneszánsz játékok táncszínház (Camerata Hungarica, művészeti vez.: Czidra László, rend.: Kerényi Miklós Gábor, 1991)
Georg Friederich Händel: Agrippina (Óbudai Fesztivál, rend.: Kerényi Miklós Gábor, 1993)
Johann Heinrich Schmelzer: Balletto (Orfeo Zenekar, vez.: Vashegyi György,1994)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice (Budapesti Fesztiválzenekar, vez.: Fischer Iván, 1997)
Francia barokk táncestek (Concerto Armonico, műv. vez.: Spányi Miklós, Szűts Péter, 1997–1998)
La Danse Noble, barokk balett (Capella Savaria, műv. vez.: Kalló Zsolt, 2001)
Les Nations, barokk balett (Capella Savaria, műv. vez.: Kalló Zsolt – Soproni Régi Zenei Napok, Fertőd Esterházy-kastély, 2002; felújítás: Soproni Régi Zenei Napok, Sopron, Petőfi Színház, 2004)
Mozart-est (Capella Savaria, műv. vez.: Kalló Zsolt, Soproni Régi Zenei Napok, 2006)
Alta danza – a reneszánsz évszázadai, táncszínház (Soproni Régi Zenei Napok, 2008)

Egyéb:
Historikus táncok, avagy a menüett a szolfézs órán. Oktatófilm a Főv. X. ker. Kőbányai Zeneiskola növendékeivel. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1989–1990.