Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Szirányi Borbála

Szirányi Borbála

Kodály Intézet, Tanárképzési Tanszék

Általános iskolai ének-zene tanítási módszertan