Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Tőkés Mária Tünde

Tanárképzési Tanszék

Középfokú szolfézs és népzene tanítási módszertan