A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Tőkés Mária Tünde

Tanárképzési Tanszék

Középfokú szolfézs és népzene tanítási módszertan