Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Vikárius László

Vikárius László

Zenetudományi Tanszék

Zenetörténeti kutatás, Urtext

 

Született:
1962, Budapest
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: CSC (=PhD); Kandidátus, egyetemi docens, a PhD doktori program vezetője
 
Oktatott tárgyak: zenetörténet, zenetörténeti kutatás, speciális kurzusok - ld. oktatói tevékenység menüpont
 
Tanulmányok:
1984-1989: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, zenetudományi szak (muzikológus diploma 1992);
1992-1993: Basel, Institut für Musikwissenschaft (svájci állami ösztöndíjjal)
1999: A zenetudomány kandidátusa cím - az utóbb Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában címmel megjelent értekezéssel
 
Oktatói tevékenység:
1996 óta: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója
 
Alapképzésben oktatott tárgyak:
A zenetudomány módszertana
Az antikvitás és a középkor zenetörténete
A 15–16. századi zenetörténete
Bartók
Variáció
 
PhD képzés:
Doktorszeminárium (PhD)
Dufay motettái
Bartók recepció
 
Tudományos tevékenység:
Fő kutatási területe a forráskutatás, stíluselemzés, valamint a hatás- és recepció-történet. Önálló kutatást eleinte középkori latin nyelvű zeneelméleti források körében végzett, majd tevékenységében a fő hangsúly a Bartók kutatásra helyeződött.
1988 óta dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Bartók Archívumában, melynek 2005 óta vezetője.
 
Főbb kutatási területek:
Bartók-kutatás
Középkori zeneelmélet
Reneszánsz zenetörténet
 
Főbb publikációk:
 
Könyvek:
Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában. A hatás jelenségének értelmezéséhez. Pécs: Jelenkor, 1999, 227 old.
 
Könyv és könyvszerkesztés:
Vikárius László - Lampert Vera (szerk.): Essays in Honor of László Somfai on His 70th Birthday: Studies in the Sources and the Interpretation of Music. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2005, 526 old.
Lampert Vera: Népzene Bartók műveiben: A feldolgozott dallamok forrásjegyzéke. Magyar, szlovák, román, rután, szerb és arab népdalok és táncok, 2. javított és bővített kiadás, szerk. Lampert Vera és Vikárius László. Budapest: Hagyományok Háza, Helikon Kiadó, Néprajzi Múzeum, Zenetudományi Intézet, 2005, 198 old., CD-melléklettel – revideált, bővített angol változat: Folk Music in Bartók's Compositions: A Source Catalog. Arab, Hungarian, Romanian, Ruthenian, Serbian, and Slovak Melodies. Hungarian Heritage House, Helikon Kiadó, Museum of Ethnography, Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 2008, 242. old., CD-melléklettel
Bartók's Orbit: The Context and Sphere of Influence of His Work. Proceedings of the International Conference held by the Bartók Archives, Budapest (22–24 March 2006), Part I, Studia Musicologica 47, vols. 3–4 (September 2006), 229 old.
Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára, opus 11, 1911: Autográf fogalmazvány, közr. Vikárius László (Budapest: Balassi Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet, 2006), valamint Kommentár Bartók Béla A kékszakállú herceg vára, op. 11 zongorakivonatának autográf fogalmazványához, kísérőfüzet, 51 old. Angolul: Béla Bartók: Duke Bluebeard's Castle Opus 11, 1911, Autograph Draft, ed. László Vikárius. Budapest: Balassi Kiadó and Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 2006, valamint Commentary to Béla Bartók: Duke Bluebeard's Castle, Op. 11, Facsimile of the Autograph Draft, 52 old. Németül: Béla Bartók: Herzog Blaubarts Burg. Opus 11 1911, Autographer Entwurf, hrsg. László Vikárius, valamint Erläuterungen zur Faksimileausgabe des autographen Entwurfs von Béla Bartók, Herzog Blaubarts Burg, op. 11, 1911. Budapest: Balassi Kiadó – Musikwissenschaftliches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2006. Franciául: Béla Bartók: Le château de Barbe-bleue, Opus 11, 1911, Brouillon autographe, édition établie par László Vikárius, valamint Commentaire. Budapest: Balassi Kiadó, Institut de musicologie de l'Académie hongroise des sciences, 2006
 
CD-ROM szerkesztés:
Kroó György (szerk.): Bartók Béla (1881–1945). CD-ROM. Szakértő: Vikárius László. Budapest: Magyar Rádió, 1995; a mindeddig kiadatlan angol változat szerkesztője: Vikárius László
Kárpáti János (szerk.): Bartók and Arab Folk Music / Bartók és az arab népzene. CD-ROM. Társszerkesztő: Vikárius László. Budapest: Magyar UNESCO Bizottság, Európai Folklór Intézet, MTA Zenetudományi Intézet, 2006
Pávai István, Vikárius László (szerk.): Bartók Béla élete – levelei tükrében, Bartók Béla levelei, Szerk. Demény János, Bartók Béla családi levelei, Szerk. ifj. Bartók Béla és Gombocz Adrienne, ifj. Bartók Béla: Apám életének krónikája összegyűjtött digitális kiadása. MTA Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, 2007
 
Kottaközreadás:
Mező Imre – Vikárius László (szerk.): Franz Liszt: Transkriptionen VII. Grand Septuor de Beethoven [...] 6 Präludien und Fugen für Orgel von Johann Sebastian Bach [...] (= Neue Ausgabe. Sämtliche Werke. Serie II. Freie Bearbeitungen und Transkriptionen für Klavier zu zwei Händen, Band 22). Budapest: Editio Musica, 1997
 
Levél- és írásközreadás:
Gombocz Adrienne - Vikárius László: „Twenty-Five Bartók Letters to the Arányi sisters, Wilhelmine Creel and Other Correspondents. Recently Acquired Autograph Letters in the Budapest Bartók Archives", Studia Musicologica 43/1–2 (2002), 151–204. old.
„Denijs Dille: Interview with Béla Bartók (1937), Introduction by László Vikárius", Hungarian Heritage, Vol. 7, Nos. 1–2 (2006 [2007]), 11–18. old.
„Bartók az integritás válságának idején: Két Bartók-írás Budapest zeneéletéről (1920/21)", Muzsika 50/7 (2007. július), 8–13. old.
 
Tanulmányok:
„A Boethius-Fragment". In László Dobszay et al. (szerk.): Cantus planus 1988. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute for Musicology, 1990, 245–256. old.
„Bartók-Libretti in English Translation". The New Hungarian Quarterly Vol.31 No.120 (Winter 1990), 158–161. old.
„'Pro cognicione cantus'". In László Dobszay et al. (szerk.): Cantus planus 1990. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute for Musicology, 1992, 141–161. old.
„Béla Bartók's Cantata Profana (1930): A Reading of the Sources". Studia Musicologica 35/1–3 (1993–94), 249–301. old., magyarul: „A Cantata profana (1930) kéziratos forrásainak olvasata". In Zenetudományi dolgozatok 1992–94. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, 1994, 115–159. old.
„Bartók and the Words of His Cantata". The Hungarian Quarterly Vol.36 No.139 (Autumn 1995), 61–69. old.
„Hasonlóságok és Kontrasztok – Bartók Ravel-Hommage-a?". In Zenetudományi dolgozatok 1995–1996. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, 1997, 243–274. old.
„Bartók a népzene hatásáról". Magyar Zene 37/2 (1999), 161–175. old.
„Musikalische Botschaften für eine junge Frau? Béla Bartóks Meraner Variationen für Klavier". In Ewald Kontschieder–Josef Lanz (szerk.): Meran und die Künstler. Musiker, Maler, Poeten in einem Kurort. 1880–1940. Bozen: Verlaganstalt Athesia, 2001, 99–112. old. – Olasz fordítás: „Messaggio musicale per una giovane donna? Le giovanili Variationi per pianoforte di Béla Bartók". In Ewald Kontschieder–Josef Lanz (szerk.): Artisti a Merano. Musicisti, poeti, pittori in un Kurort. 1880–1940. Bolzano: Casa Editrice Athesia, 2001, 99–112. old.
„A 'szentimentalizmus hiánya' Bartóknál". Zenetudományi dolgozatok 2001–2002. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 2002, 235–257. old., angolul: „Bartók and the Ideal of a 'Sentimentalitäts-Mangel'", International Journal of Musicology 10 (2000), szerk. Elliott Antokoletz – Michael von Albrecht (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006), 197–242. old.
„The Sources of Béla Bartók's Opera Duke Bluebeard's Castle (1911): The Fascinations of Balladry". In Primož Kuret (szerk.): Musical Theatre – Yesterday, Today, Tomorrow. The 100th Anniverswary of the Birth of Composer Danilo Švara. 17. slovenski glasbeni dnevi. 17th Slovenian Musical Days. April 9–12, 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2003, 109–123. old.
„Ötös ritmika Bartók zenéjében". Magyar Zene XLI/2 (2003. május), 181–208. old.
„Bartók's Neo-Classical Reevaluation of Mozart". In Dobszay László et al. (szerk.): The Past in the Present. Papers Read at the IMS Intercongressional Symposium and the 10th Meeting of the Cantus Planus. Budapest & Visegrád, 2000. Budapest: Liszt Ferenc Academy of Music, 2003, 1. köt., 473–498. old.
„Nationalism Rejected or Transformed? Béla Bartók's Unconventional Contribution to the Chorus Literature". In Primož Kuret (szerk.): Choral Music and Choral Societies, and Their Role in the Development of the National Musical Cultures. 18. slovenski glasbeni dnevi. 18th Slovenian Musical Days. April 22–25, 2003, Ljubljana, Piran, Slovenia. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2004, 180–198. old.
„Adalékok az 1. bagatell recepciótörténetéhez", Magyar Zene XLII/3–4 (2004. október), 447–460. old.
„The Expression of National and Personal Identity in Béla Bartók's Music", Danish Yearbook of Musicology 32 (2004), 43–63. old.
„Dido per musica", in Ferenczi Attila (szerk.): A rejtélyes Aeneis. Párbeszéd-kötetek 2. Budapest: L'Harmattan, 2005, 147–188. old.
„Backgrounds of Bartók's 'Bitonal' Bagatelle". In Vikárius László — Lampert Vera (szerk.): Essays in Honor of László Somfai on His 70th Birthday: Studies in the Sources and the Interpretation of Music. Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2005, 405–423. old.
„Bartók's Late Adventure with Kontrapunkt", Studia Musicologica 47/3–4 (2006), 395–416. old.
„Bartók – pour les enfants", Revue Musicale Suisse No. 1 (Janvier 2007), 5–6. old.
„Erinnern an die 'Stimmung' der Sache:. Das Konkrete und das Schwebende im Komponieren Bartóks", in Resonanzen. Vom Erinnern in der Musik, hrsg. Andreas Dorschel, Studien zur Wertungsforschung 47. Wien: Universal Edition, 2007, 162–184. old.
„Von einem 'unbeschreiblichen' Geist. Bartók, Sechs Streichquartett", Österreichische Musikzeitschrift, 62. Jg., 5 (2007), 22–29. old.
„Bartók in 1915—a Photographer of the Home Front", Hungarian Heritage, Vol. 7, Nos. 1–2 (2006 [2007]), 45–64. old.
„Bartók, Kodály and Salome: The origins of a Bartókian 'Hallmark'", The Hungarian Quarterly, Vol. 48, No. 187 (Autumn 2007), 124–137. old.
„Könyörgő apa? avagy Hogyan szólította meg szarvassá vált fiait az ő édes apjuk? Egy javítás a Cantata profana kottaszövegéhez", Muzsika 50/10 (2007. október), 20–26. old.
„Bartók és Kodály – egy barátság anatómiája", Muzsika 50/12 (2007. december), 7–14. old.
„Bartók: 'Medvetánc'", Magyar Zene 46/1 (2008. február), 31–49. old.
„Bartok contra Moller or A Hidden Scholarly ars poetica" The Musical Quarterly 2008; doi: 10.1093/musqtl/gdn004; The Musical Quarterly 90/1 (Spring 2007), 43–71. old.
„Ein radikaler Richard-Strauss-Jünger in Budapest: Béla Bartók", in München – Budapest, Ungarn – Bayern. festschrift zum 850. Jubiläum der Stadt München, hg. Gerhard Seewann und József Kovács = Danubiana Carbathica, Bd. 2 (49) (2008), 215–242., 360–371. old.
„A novarum rerum cupidus in Search of Tradition: Béla Bartók's Attitude towards Modernism", Rethinking Musical Modernism: Proceedings of the International Conference Held from October 11 to 13, 2007, ed. Dejan Despić, Melita Milin (Belgrade: Institute of Musicology, 2008), 131–154. old.
„Bartók: 'Bear Dance'", Studia Musicologica, 49/3–4 (September 2008), 341–368. old.
„Kodály: A rossz feleség balladája", Magyar Zene 46/3 (2008), 261–274. old.
 
Fordítás:
Gerhard Dietel: Zenetörténet évszámokban I–II. Budapest: Springer Hungarica Kft, 1996, 20. századi fejezete: II, 653–901. old.
Gioseffo Zarlino: „Harmóniai alapismeretek (Istitutioni harmoniche)" Pannonhalmi Szemle VII/4 (1999), 26–43. old. az első rész 5–7. fejezetének jegyzetekkel ellátott fordítása
„Boethius a háromféle muzsikáról. A De institutione musica (Muzsikai tanítás) I, 2 fordítása". Muzsika 48/2 (2005. február), 15–17. old.
 
Tagság:
A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnökségi tagja, ill. 2007 óta elnöke
 
Díjak, kitüntetések:
2005: Szabolcsi Bence-díj
2008: Hauser Arnold-díj
 
 
Elérhetőség: vikarius[kukac]zti.hu