A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Ajánlati felhívás hangszervásárlásra

2019. október 25.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem értékesíteni kívánja selejtezésre kiválasztott hangszereit nyílt, egyfordulós eljárásban. Az egyetem tulajdonában lévő hangszerállomány azon része, amit a hallgatók évtizedek óta nem kölcsönöznek, állapotuk és többnyire típusuk alapján is egyetemi oktatásra alkalmatlanok. Általában szűkös hangterjedelmük, régi mechanikájuk miatt ma már professzionális hangszerjátékra használhatatlanok. Adottságaiknak megfelelően, elsősorban az alap- és középfokon játszott repertoár elsajátítására használhatóak. Mivel hangszertárunkban ezek a hangszerek a felsorolt okok miatt kihasználatlanok, értékesítésüket olyan zeneiskolák és zenei képzést végző intézmények számára biztosítanánk, ahol esetleges felújításukat követően használni tudnák azokat.

Ajánlatot nyújthat be bármely Magyarországon nyilvántartásba vett és székhellyel rendelkező jogi személy, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó illetve természetes személy (a továbbiakban együtt: ajánlattevő) önállóan vagy más ajánlattevővel közösen, továbbá költségvetési szerv.

A határidőben és formában benyújtott érvényes pályázatok közül az adott hangszerre legmagasabb vételárat megajánló ajánlat a nyertes. Az azonos vételárat benyújtó pályázók esetén a korábbi időpontban érkezett ajánlat a nyertes.

Az ajánlatokat 2019. november 18-án 14:00 óráig nyújthatja be az ajánlattevő,

  • vagy cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább öt példányban – ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. címre, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján benyújtani.
  • vagy elektronikus úton, aláírt, szkennelt, .pdf formátumban a muszaki.igazgato[kukac]zeneakademia.hu-ra, a pályázatra utaló jelzéssel ellátva megküldeni.

 

Letölthető dokumentumok: