Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Ajánlati felhívás hangszervásárlásra

2020. november 5.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem értékesíteni kívánja selejtezésre kiválasztott hangszereit.

A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló 7/2017. (VII. 28.) sz. kancellári utasítás, mint az Egyetem belső szabályozójának rendelkezése alapján a működéshez már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (hangszer, műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet értékesítésére, amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladják meg, az Egyetem saját hatáskörben jogosult. Ennek megfelelően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az alábbi nyílt, egyfordulós eljárást hirdeti meg. Az egyetem tulajdonában lévő hangszerállomány azon része, amit a hallgatók évtizedek óta nem kölcsönöznek, állapotuk és többnyire típusuk alapján is egyetemi oktatásra alkalmatlanok. Általában szűkös hangterjedelmük, régi mechanikájuk miatt ma már professzionális hangszerjátékra használhatatlanok. Adottságaiknak megfelelően, elsősorban az alap- és középfokon játszott repertoár elsajátítására használhatóak. Mivel hangszertárunkban ezek a hangszerek a felsorolt okok miatt kihasználatlanok, értékesítésüket olyan zeneiskolák és zenei képzést végző intézmények számára biztosítanánk, ahol esetleges felújításukat követően használni tudnák azokat.

 

 

Figyelem!

Módosult a Hangszer értékesítésre kiírt nyílt ajánlati felhívásunk beadási határideje:

 

Az ajánlatokat 2021. április 30-án 10:00 óráig nyújthatja be az ajánlattevő,

vagy cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább öt példányban – ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. címre, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján benyújtani,

vagy elektronikus úton, aláírt, szkennelt, .pdf formátumban a muszaki.igazgato[kukac]zeneakademia.hu-ra, a pályázatra utaló jelzéssel ellátva megküldeni.

 

Letölthető dokumentumok: