egyetemi adjunktus

2024. május 28.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés Tanszékén egyetemi adjunktus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék igényei szerinti oktatási feladatok ellátása, elsősorban Elektronikus zeneszerzés (BA főtárgy), Kompozíciós módszerek-elemzés, gyakorlat (MA kurzus), továbbá egyéb tantárgyak oktatása. Az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése, aktív részvétel a tanszék művészi munkájában a tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása és korszerű pedagógiai-művészeti koncepciójának alkalmazása mellett.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          Egyetem, okleveles zeneszerző végzettség

-          DLA fokozat vagy állami művészeti díj

-          önálló tudományos–művészeti, alkotói tevékenység

-          Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Szakmai önéletrajz

-          Oktatói-szakmai-művészi koncepció

-          Végzettséget és doktori fokozatot tanúsító okirat(ok) másolata

-          Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024.06.26

 

A pályázat benyújtásának módja:

-          Elektronikus úton Munkaügyi Osztály részére az allas@zeneakademia.hu e-mail címen keresztül.

vagy

-          Személyesen: Munkaügyi Osztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 52., zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázatok a bizottság javaslata alapján a Szenátus elé kerül, mely rangsorolja a pályázókat. A kinevezést a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre, próbatanításra és/vagy próbajátékra.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2024.07.31

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

-          Közszolgállás

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

Az adatkezelési tájékoztató ITT megtalálható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

 

A Közszolgállás publikálás időpontja:

az oldal elérhetőségétől függően