Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Egyetemi tanársegéd

2021. május 4.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetébe egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei.

Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatói feladatok ellátása hangképzés, kórus, szolfézs, zeneelmélet oktatás területén, a Kodály-koncepció gyakorlati adaptációjával kapcsolatos zenepedagógiai kutatásokban való részvétel. Részvétel az Intézet nyári kurzusain, más rövid tanfolyamain, tanár-továbbképző programjain, az intézeti közéletben, a tanszék által gondozott szakokkal kapcsolatos oktatói feladatokban és az oktatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, zenetanári (iskolai ének-zene tanár és/vagy szolfézs-zeneelmélet) és karvezetői szakképzettség,
 • Doktori fokozat vagy megkezdett doktori képzés
 • Felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat
 • Magas színvonalú angol nyelvtudás
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Oktatói-szakmai-művészi koncepció
 • Végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Tudományos fokozatot tanúsító okiratmásolat, vagy igazolás a megkezdett doktori képzésről
 • Művészeti tevékenység jegyzéke
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 19.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Takács-Ragó Zsuzsa humánpolitikai asszisztens részére a rago.zsuzsa[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Takács-Ragó Zsuzsa, Budapest, 1077, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre, próbatanításra és/vagy próbajátékra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.” A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.