A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Informatikai és alkalmazástámogató rendszergazda

2021. június 11.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Informatikai Osztályán informatikai és alkalmazástámogató rendszergazda munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077, Wesselényi utca 52.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kliensoldali eszközök és munkakörnyezetek szoftveres telepítése, üzemeltetése. Mobil / okos eszközök beállítása, üzemeltetése. Számítógépek és perifériák hardver meghibásodásának javítása és szervízeltetése. Informatikai eszközök szakmai nyilvántartásának, raktárkészletének vezetése, leltározás. Szoftverek felügyelete, frissítése különösen a backup és vírusvédelmi eszközök tekintetében. Egyszerűbb hálózati konfigurációk beállítása, karbantartása. Alkalmazások kiszolgáló oldali telepítése, felügyelete, frissítése, felhasználói fiókok kezelése, nyilvántartása és karbantartása. Az alkalmazások felügyeletéhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbáziskezelési feladatok elvégzése – SQL, Oracle migráció, maintenance plan, stb. Helpdesk tevékenység ellátása, felhasználói támogatás, programok betanítása, kapcsolattartás a fejlesztővel, hibakezelés és követés. Jelentések, felhasználói útmutatók, leírások készítése, szavazások, felmérések létrehozása és támogatása. Felhasználói fiókok kezelése, nyilvántartása és karbantartása. ITC eszközök és kellékanyagok beszerzése, kiadása, nyilvántartása. A felsorolt feladatok ellátása különösképpen az Egyetem egységes tanulmányi (Neptun) és iratkezelési (AnDoc) rendszerei, valamint azok felhasználói tekintetében. A feladatok közül a közalkalmazott által végzendő teendőket a munkaköri leírás és a munkairányítási jogkörgyakorló utasítása határozza meg.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, informatikai végzettség,
 • Magas szintű Windows kliens üzemeltetési ismeretek
 • Széles körű kliens oldali hardver ismeret
 • Alapvető hálózati ismeretek
 • Oracle és SQL adatbáziskezelési ismeretek
 • Windows AD felhasználókezelési ismeretek
 • Magas szintű Microsoft Office felhasználói ismeretek
 • Alapfokú angol nyelvtudás, angol szakszövegek értelmezése
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú informatikai szakképzettség / gyakorlat
 • Kommunikációképes angol nyelvtudás
 • Linux üzemeltetési ismeretek
 • MS 365 felhasználói és adminisztrációs ismeretek
 • Informatikai üzemeltetésben / helpdesk szolgáltatásban szerzett tapasztalat
 • alapszintű php és mysql (sql) ismeretek
 • Neptun, Andoc ismeretek, tapasztalat

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó kommunikációs és együttműködő készség
 • Agilitás, segítőkészség, ügyfélorientáltság, precizitás
 • Önálló munkavégzés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. június 26.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Takács-Ragó Zsuzsa humánpolitikai asszisztens részére a rago.zsuzsa[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Takács-Ragó Zsuzsa, Budapest, 1077, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • www.profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.” A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.