A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Informatikatanár

2022. június 28.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumában informatikatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő (heti 12 óra)

 

A munkavégzés helye:

1065 Budapest, Nagymező u. 1.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Informatika tárgy oktatása. Részvétel a nevelőtestület munkájában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középfokú tapasztalat informatika tárgyak oktatása terén

 

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű kommunikációs képesség
 • csoportmunkára való képesség
 • precizitás
 • kreativitás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratmásolatok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 19.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bartos Andrea munkaügyi ügyintéző részére a bartos.andrea[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést az igazgató adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól az lfze.hu honlapon az Adatvédelem részben szerepel részletes tájékoztatás”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

 

A Közigállás publikálás időpontja: 2022. július 26.