Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Műszaki szolgáltató, takarító

2021. november 18.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumába műszaki szolgáltató, takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, előreláthatólag 2025. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő/részmunkaidő, heti 20, 30, 40 órás

 

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Városligeti fasor 33.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • takarítói feladatok ellátása
 • a közös helyiségek, irodák, kollégiumi szobák, kollégiumi konyha takarítása, tisztántartása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • tisztítás-technológiai szakmunkás (takarító) okj-s szakképesítés
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 

Amit kínálunk:

 • biztos, stabil munkahely (a vírushelyzet alatt sem küldtünk el senkit)
 • bejelentett munka, havi fizetés
 • betanítás, szakmai támogatás
 • kedvezményes jegyvásárlási lehetőség a Zeneakadémia koncertjeire

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság
 • precíz, igényes munkavégzés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget tanúsító okiratmásolatok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. december 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Munkaügyi Osztály részére az allas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül.
  vagy
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 52., zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az lfze.hu honlapon szerezhet.