Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Múzeumpedagógus

2021. május 31.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontjába múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064, Vörösmarty utca 35.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai feladatok szervezése, lebonyolítása, programok fejlesztése, foglalkozások megtartása online formában is. Szükség esetén tárlatvezetés, idegen nyelven is. Szombati matiné koncert vezetése. Kiállítások előkészítésében való részvétel. A kutatóközpont tudományos feladataiban való részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, muzikológus végzettség,
 • Angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga és annak megfelelő nyelvtudás
 • Alapfokú olasz nyelvtudás
 • Zenei szövegek írásában szerzett tapasztalat
 • Múzeumpedagógiai tapasztalat
 • Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Érdeklődés a 19. század és Liszt életműve iránt
 • Több idegen nyelv aktív, legalább középszintű használata
 • Zenei, hangszeres tanulmányok

 

Elvárt kompetenciák:

 • Érdeklődés a komolyzene iránt,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. június 13.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Takács-Ragó Zsuzsa humánpolitikai asszisztens részére a rago.zsuzsa[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztü
  lvagy
 • Személyesen: Takács-Ragó Zsuzsa, Budapest, 1077, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • kozigallas.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.” A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.