A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Ügyviteli munkatárs, gyártási asszisztens

2021. november 16.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Audiovizuális- és Színháztechnikai Osztályán ügyviteli munkatárs, gyártási asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei; külső koncertek és rendezvényhelyszínek, rendezvényekhez kapcsolódó egyéb budapesti helyszínek

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az AVISO fiatal csapatába keres a produkciós folyamatokat támogató ügyviteli munkatársat, gyártási asszisztenst. A produkciós munkatárs, gyártási asszisztens feladata a produkciós nyilvántartások vezetése, különösen:

 • részt vesz az AVISO komplex produkciós nyilvántartásának kezelésében,
 • vezeti és naprakészen karbantartja a produkciós munkalapokat, valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumokat,
 • naprakészen nyilvántartja a szervezeti egység által teljesített feladatokat, megrendelői teljesítésigazolásokat,
 • vezeti és naprakészen karbantartja a stúdiónaplót,
 • előkészíti és nyilvántartja a produkció folyamatokkal összefüggő kötelezettségvállalásokat, nyilvántartja a kapcsolódó teljesítéseket,
 • részt vesz az ügyfélkapcsolati feladatok ellátásában, fogadja és rendszerezve továbbítja az osztályra érkező belső megkereséseket, felkéréseket,
 • tevékenysége során részt vesz a produkciós munkaszervezési folyamatokban,
 • feladatát a gyártásvezető közvetlen munkatársaként, annak irányításával és utasításai szerint látja el,
 • felelős a határidők követésért, az osztály működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáért, a nyilvántartások vezetéséért.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • minimum középiskolai végzettség,
 • legalább 2 év adminisztrációs és/vagy szervezési területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelv középfokú ismerete
 • 3 év feletti szakmai tapasztalat
 • színházi, vagy egyéb előadóművészeti létesítményben produkciós és/vagy műsorgyártási területen szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • MS Office, különösen Excel alkalmazási szintű ismeret (irodai alkalmazások)
 • jó problémamegoldó képesség
 • jó kommunikációs készség
 • precizitás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. december 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Munkaügyi Osztály részére az allas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül.
  vagy
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 52., zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • www.profession.hu

 

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közzététel részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 20.