A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Bartók Béla Kollégium

 

Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 33.
Telefon: (1) 413-0749

 

Igazgató:

Dr. Zelena András

kollegium.igazgato[kukac]zeneakademia.hu

Fogadóóra: előzetes e-mail-es egyeztetés alapján (LFZE BBK földszint, igazgatói iroda)

 

A 2018/2019-es tanév kollégiumi beköltözési rendje

A beköltözési rend ide kattintva megtekinthető.

 

Felvételi

A Kollégiumban 81 férőhelyre lehet kérelmezőket felvenni, a felvételi- és pótfelvételi eljárás a 4/2019. (04.16.) számú Kancellári Utasítás alapján történik.

A kollégium felvételit hirdet a 2019/20. tanévre. A felsőbb évesek és MA elsőévesek pályázatukat 2019. május-től június 10-ig nyújthatják be, a felhívás ide kattintva érhető el, a pályázatokat. BA elsőévesek 2019. június 24-től július 22-ig pályázhatnak, a felhívás ide kattintva megtekinthető.

 

Általános tudnivalók

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának (továbbiakban: Kollégium) alapfeladata az LFZE-en tanuló valamennyi alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő egyetemi hallgató (akik állandó lakhelye nem Budapest  közigazgatási területén belül esik) számára biztosítani a lakhatás, egyetemi óralátogatás, tanulás valamint a gyakorlás feltételeit. Mindemellett a Kollégium vezetése fontos küldetésének tartja, hogy hallgatóinak értelmiségivé válásában is közreműködjön kulturális- és művészeti rendezvényeinek sorával, míg a testi és lelki egészség megőrzésében tartalmas szabadidő-eltöltési lehetőséget nyújt edzőtermi eszközállományával a patinás villaépület lakóinak.

 

Térítési díj

A 4/2018. (V. 17.) számú kancellári utasítás alapján a 2018/2019-es tanévre a kollégiumi térítési díj férőhelyenként 9.300 Ft/hó. E kancellári utasítás 2018. május 17. napján lépett hatályba. A kollégiumi díjat az alábbi számlaszámra utalhatják: 10032000-01426768-00000000

 

Kollégiumi Bizottság

A LFZE BBK Kollégiumi Bizottsága minden hónap első keddjén, 19:30-as kezdettel tartja havi ülését az igazgatói szobában. (LFZE BBK földszint, igazgatói iroda)

 

Házirend

A Kollégium házirendje ide kattintva, a 14/2019. (04.16.) számú Kancellári Utasítás 5. sz. mellékleteként található meg.

 

Szervezeti és Működés Rend

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának szervezeti és működési rendje ide kattintva található meg.

 

→ A kollégium története