Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Bartók Béla Kollégium

Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 33.
Telefon: (1) 413-0749

 

Felvételi

A Kollégiumban 81 férőhelyre lehet kérelmezőket felvenni, a felvételi- és pótfelvételi eljárás a 4/2019. (04.16.) számú Kancellári Utasítás alapján történik.

 

Általános tudnivalók

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának (továbbiakban: Kollégium) alapfeladata az LFZE-en tanuló valamennyi alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő egyetemi hallgató (akik állandó lakhelye nem Budapest közigazgatási területén belül esik) számára biztosítani a lakhatás, egyetemi óralátogatás, tanulás valamint a gyakorlás feltételeit. Mindemellett a Kollégium vezetése fontos küldetésének tartja, hogy hallgatóinak értelmiségivé válásában is közreműködjön kulturális- és művészeti rendezvényeinek sorával, míg a testi és lelki egészség megőrzésében tartalmas szabadidő-eltöltési lehetőséget nyújt edzőtermi eszközállományával a patinás villaépület lakóinak.

 

Térítési díj

A Szenátus 80/2021. (06.08.) határozata alapján a 2021/2022-es tanévre a kollégiumi térítési díj férőhelyenként 9.300 Ft/hó. A kollégiumi díjat az alábbi számlaszámra utalhatják: 10032000-01426768-00000000

 

Házirend

A Kollégium házirendje ide kattintva, a 14/2019. (04.16.) számú Kancellári Utasítás 5. sz. mellékleteként található meg.

 

Szervezeti és Működés Rend

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának szervezeti és működési rendje ide kattintva található meg.

 

IGAZGATÓ:

kollegium.igazgato[kukac]zeneakademia.hu

Fogadóóra: előzetes e-mail-es egyeztetés alapján (LFZE BBK földszint, igazgatói iroda)

 

KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG

A LFZE BBK Kollégiumi Bizottsága minden hónap első keddjén, 19:30-as kezdettel tartja havi ülését az igazgatói szobában. (LFZE BBK földszint, igazgatói iroda)

 

→ A kollégium története