Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György
Dr. Barta Gergely

Dr. Barta Gergely

Zeneszerzés Tanszék

Hangszeres- és vokális ellenpont, Szabad kompozíció főtárgy

Született: 1978
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: DLA, habilitált egyetemi docens
 
Tanulmányok:
2002: diploma, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – karvezetés
2003: diploma, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - egyházzene
2006: diploma, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - zeneszerzés
2007: DLA fokozat megszerzése, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola – egyházzene szak. Disszertáció címe: Stílus és funkcionalitás kapcsolata kortárs holland szerzők orgonaműveiben
2018: habilitáció a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
 
Oktatói tevékenység:
2007 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója
„FONTES 2007" kurzus, Litvánia – segédoktató
2009-2013: A gödöllői Premontrei Szt. Norbert Egyházzenei Szakközépiskola tanára
 
Zeneszerzői tevékenység:
 

Szólóművek:
„Arany kút” változatok – zongora (2002)
Alle, alle – orgona (2004)
spiritual POINTs – orgona (2007)
backGROUNDs – orgona (2007)
Missa Sanctæ Crucis – orgona (2007)
Felix namque – hárfa (2008)
Fractions – orgona (2008)
Fractions 2 – billentyűs hangszer (2008)
Népdal, korál, ornamens – zongora (2010)
Hal(l)hatatlan melódiák – zongora (2010)
Három intonáció – orgona (2010)
Közjátékok zongorára (2010)
Secundus liber organi (2012)
8 korálelőjáték – orgona (2012)
Noktürnök (Inszomnia) – zongora (2012)
Tokkáta csembalóra – (2013)
Florilegium – orgona (2013-2015)
12 intonáció – orgona (2016)
Officium organistae I. – XI. orgona (2016-2018)
Házioltár (karakterdarabok zongorára) (2017)
Vincit, regnat, imperat – orgona (2018)
Cantionale Gregorii Barta – orgona (2018)
Szólószonáta gordonkára (2019)
3 himnikus bagatell – Orgelkids orgona (2019)
Korál-mikrolúdiumok – Orgelkids orgona (2019)

Kamaraművek:
REIHENfolge – zongora 4 kézre (2002)
The age of the brass – rézfúvós szextett (2002)
Hatos – hegedű, brácsa, cselló, kürt, klarinét, zongora (2002)
… à la ronde… - hegedű, zongora (2003)
Vorbei – klarinét, cselló, bőgő, ütőhangszerek (2003)
Splendidior cunctis astris – cselló, orgona (2004)
Cantus firmus – tetszőleges hangszerösszeállítás (2004)
tralllllade – fuvola, zongora (2005)
Minnesang – 2 fuvola (2005)
Virgo Dei Genitrix – 12 vonóshangszer, continuo (2006)
3 rövid tanulmány – hegedű, brácsa, cselló (2006)
Gloria tibi Trinitas – zongora 4 kézre (2008)
Invit – fuvola, fagott, vonósnégyes, zongora, ütőhangszerek (2009)
Ecloga – furulya, vonósnégyes (2009)
Planctus fragmentum – 4 furulya (2009)
Megkésett monódiák – furulya, cimbalom (2009)
Duett egy közös és két változó hangra – fuvola, zongora (2009)
Három bagatell – elektromos hegedű, zongora (2010)
Szumma (negatív) – fuvola, zongora (2010)
Vonósnégyes (2011)
Részletek a végtelen monológból – fuvola, zongora (2011)
Vor deinen Thron – vonósötös (2012)
Arabeszk – vonósötös (2013)
Sacræ Symphoniæ – fuvola, klarinét, 2 hegedű, ütő (2014)
Alteræ Symphoniæ Sacræ – klarinét, 2 hegedű (2014)
Tonárius – vibrafon, marimba (2016)
Kódexlapok – 2 fagott (2018)
Két miniatűr – 2 fagott (2018)
II. vonósnégyes – 2 hegedű, brácsa, cselló (2018)
Goudimelodiarium – 7 tetszőleges dallamjátszó hangszerre (2019)

Vokális művek:
Morgenstern-dalok (Chr. Morgenstern) – női hang, zongora (2001)
Silesius-dalok (A. Silesius) – női hang, zongora (2002)
Psalmus XXII – kamarakórus (2002)
Psalmus CXXV – kamarakórus (2002)
Psalmus CXXXII – kamarakórus (2002)
Prológ (L. Moodysson) – női hang, brácsa, cselló, zongora (2004)
„Premontrei vesperás” (Dominica ad vesperas per annum cum cantibus ex Antiphonario Præmonstratensi) – bariton, kamarakórus, orgona, glockenspiel (2006)
12 liturgikus etűd – kamarakórus (2005)
Deus Creator omnium – bariton, nőikar, orgona, glockenspiel (2006)
Fagy (Térey J.) – férfihang, hegedű, brácsa, cselló, zongora (2006)
Missa ad usum scholæ – kamarakórus (2007)
Triptichon B.M.V. – női hang, orgona (2008)
Stasimon – mezzoszoprán, bariton, oboa, angolkürt, klarinét, basszusklarinét, fagott (2008)
Madrigál – kamarakórus (2008)
3 hymni – kamarakórus (2008)
Offertory-Diary – kamarakórus (2008)
Missa D. N. Jesu Christi Universorum Regis – kamarakórus (2008)
9 Introitus – kamarakórus (2008)
Missa „Stelliferi conditor orbis” – kamarakórus (2009)
30 dal gyerekhangokra és zongorára (2009)
Heterofón repetendák – kamarakórus (2009)
Vesperas Sancti Norberti – kamarakórus (2009)
5 Deo gratias uzuális stílusban – kamarakórus (2009)
Parvus liber hymnorum – kamarakórus (2010)
Missa „punctus contra punctum” – kamarakórus (2010)
Communion-Diary – kamarakórus (2010)
Vesperale Gregorii Bartæ (Tomus primus) – kamarakórus (2010)
Vesperale Gregorii Bartæ (Tomus secundus) – kamarakórus (2010)
Szeptemberi quodlibet – kamarakórus (2010)
Deus tuorum militum – kamarakórus (2010)
Psalter-Fragment – kamarakórus (2011)
Vesperale Gregorii Bartæ (Tomus tertius) – kamarakórus (2011)
Korálmotetták három szólamra – kamarakórus (2011)
Vi(t)a (Tóth B.) – férfihang, zongora, ütőhangszerek (2011)
Három madrigál – kamarakórus (2011)
Korálmotetták négy szólamra – kamarakórus (2012)
Offertoria – kamarakórus (2012)
Miscellanea – kamarakórus (2012)
Korálmotetták két szólamra – kamarakórus (2012)
Missa „Cunctipotens genitor Deus” – kamarakórus (2012)
Missa sine nomine – kamarakórus (2012)
10 dal gyerekhangokra és zongorára (2013)
Interfectio puerorum (misztériumjáték) – vegyeskar, gyerekkar, szólisták, 2 orgona,
ütőhangszerek (2013)
Zsoltárkánonok és falsobordonék – kamarakórus (2013)
Nichtzurückkehrtag (Fr. Rückert) – alt, zongoranégyes (2014)
Psalmus quinquagesimus – (2014)
Psalterium Gregorii Bartæ – (2014)
Antiphonae finales – (2014)
Hymnarium (Prima pars)– (2014)
A csalogány (Oláh Dóra) – gyerek- vagy nőikar (2015)
Hymnarium (Secunda pars) – (2015)
Suffragia – (2015)
Qui invenit mulierem – (2015)
Psalterium Gregorii Bartæ (Tomus secundus) – (2015)
Veni Redemptor gentium – két kórusra és cselesztára (2015)
Magnificat octavi toni – kamarakórus (2015)
Heterofón mise – vegyeskar (2016)
Mária-énekek – vegyeskar (2016)
Kórusszimfónia – vegyeskar (2017)
Primus liber motettorum – három kórusra (2017)
Septem verba a Christo in cruce – vonószenekar, kórus, orgona (2017)
Paranoíseis kai antifáseis – férfikar, fuvola, ütőhangszerek (2018)
Passióturbák – vegyeskar (2018)
Da pacem Domine – kamarakórus (2018)
Verba testamenti – vegyeskar, szólisták, cselló, klarinét, basszusklarinét, üstdobok, orgona (2019)
In Dominicis per annum ad Vesperas – kórus, orgona (2019)

Zenekari művek:
In festo Pasche – szimfonikus zenekar (2000)
U(nd) s(o) w(eiter) – szimfonikus zenekar (2006)
Review – szimfonikus zenekar (2008)

 
Kiadott művek:
Fagy – Rózsavölgyi és Társa, RÉT061 (2006)
Minnesang – Kortárs ZeneMűhely, CHA09 (2008)
Parvus liber hymnorum – Premontrei Szt. Norbert Egyházzenei Szakközépiskola, Scholaria Praemonstratensia II. (2011)
Barta Gergely: Egyházi kórusművek – Magyar Egyházzenei Társaság, Egyházzenei füzetek III/29, (2012)
Organum officians II, Barta Gergely orgonaművei – Magyar Egyházzenei Társaság, Egyházzenei füzetek VI/2, (2013)
Orgonaintonációk készítése (Függelék – Barta Gergely: 12 intonáció) – Magyar Egyházzenei Társaság, Egyházzenei füzetek I/20, (2016)
 
Főbb kutatási területek:
2005 és 2008 között az MTA-TKI kutatója. Kutatási területe a cantus planus multiplex közép-európai repertoárja, valamint a kortárs liturgikus zene.
 
Főbb publikációk:
  Historia Sancti Regis Stephani – Szent István király zsolozsmája (Földváry Miklós, Dobszay László, Szendrei Janka, Barta Gergely) Magyar Egyházzenei Társaság, 2004.
  A szöveg mint a tónus „(át)értelmezője" az I. Credo-ban, Magyar Egyházzene XV. (2007/2008): 75-80.
  Szólamkeresztezés – a cantus planus binatim repertoárjának kompozíciós kulcsa. Magyar Egyházzene XVI. (2008/2009): 83-88.
  Responsoriale binatim (közr.) MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2009.
  Stílus és funkcionalitás kapcsolata kortárs holland szerzők orgonaműveiben. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport az MTA Társult Kutatóhelye, 2009.
  Credo. Cor Kee 50 genfi zsoltár-feldolgozása. „A keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek” – népénektáraink tegnap és ma.
  Az Éneklő Egyház megjelenésének 20. évfordulóján tartott tudományos ülésszak és emlékülés előadásai. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport Budapest, 2011: 11-15.
  A liturgikus zene hagyományos technikáinak továbbélése kortárs magyar szerzők vesperás kompozícióiban. Insigni die sollemnitatis – írások Ullmann Péter Ágoston O.Praem. 80. születésnapjára. Gödöllői Premontrei Apátság, Gödöllő, 2020: 155-181.


Előadóművészeti tevékenység:
2002-2009 A Schola Hungarica tagja
2005- A Budafoki Református Kántorátus tagja
2009-2012 A Gödöllői Kántorátus tagja
2011 A Morales Consort tagja

Fontosabb koncertek, saját darabok előadójaként:
2006. február 6. Gödöllő, Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
2009. szeptember 12. Stift Schlägl
2009. október 5. Budapest, Óbudai Társaskör
2009. november 1. Budapest, Nádor terem
2009. május 9. Budapest, MÜPA
2010. november 9. Budapest, Rátkai Márton klub
2011. június 5. Budapest, Nádor Terem
2011. november 26. Budapest, Nádor Terem
2012. augusztus 18. Gödöllő, Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
2013. március 15. Budapest, Fasori Evangélikus templom
2013. április 26. Budapest, Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom
2013. április 28. Budapest, FUGA
2015. március 21. Egyek, Szent József plébániatemplom
2015. június 6. Budapest, Herminamezői Szentlélek templom
2015. július 4. Zsámbék, Keresztelő Szent János születése-templom
2015. október 17. Zenta, Jézus Szíve templom
2015. december 9. Budapest, Terézvárosi plébániatemplom
2016. október 23. Budapest, Újpest-Kertvárosi Szent István plébániatemplom
2016. október 28. Nyíregyháza, Református templom
2016. október 29. Újfehértó, Református templom
2016. december 14. Budapest, Terézvárosi plébániatemplom
2016. december 31. Budapest, Budafoki Református Egyházközség
2017. október 1. Szentendre, Református templom
2017. október 22. Budapest-Rákosfalva, Szent István király plébániatemplom
2018. január 5. Budapest-Rákosfalva, Szent István király plébániatemplom
2018. április 22. Budapest-Rákosfalva, Szent István király plébániatemplom
2018. május 6. Budapest, Belvárosi Szent Mihály templom
2018. május 13. Budapest-Rákosfalva, Szent István király plébániatemplom
2018. november 9. Gödöllő, Premontrei Auditórium
2019. augusztus 14. Máriabesnyő, Nagyboldogasszony Bazilika
2019. szeptember 15. Budapest-Rákosfalva, Szent István király plébániatemplom
2019. október 27. Budapest-Rákosfalva, Szent István király plébániatemplom
2020. január 30. Budapest, Belvárosi Szent Mihály templom

Díjak:
2021: Erkel Ferenc-díj

 
Elérhetőség: gregoriusdoctor[kukac]gmail.com