Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Belinszky Anna

Rendkívüli Tehetségek Képzője, Zenetudományi Tanszék

Műelemzés, Műértelmezés, Zeneirodalom