A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Csobó Péter György

Doktori Iskola, Zenetudományi Tanszék

Műelemzés, Műértelmezés, Művelődéstörténeti szeminárium