Dr. Solymosi Tari Emőke

Dr. Solymosi Tari Emőke

Zenetudományi Tanszék

Általános zenetörténet

Tudományos fokozat: PhD (Budapest, védés: 2013, doktori oklevél átvétele: 2014), disszertáció címe: Lajtha László színpadi művei.

Egyetemi beosztás: habilitált egyetemi docens

Tanulmányok:
1980-1983: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézete – zongora szak, tanárai: Tusa Erzsébet, Hambalkó Edit
1984-1989: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – zenetudományi szak, tanárai: Kroó György, Ujfalussy József, Somfai László, Dobszay László, Komlós Katalin, Kárpáti János, Tallián Tibor, Kovács Sándor, Batta András, Szőllősy András stb. (zeneirodalomismeret tanári diploma: 1989, muzikológusi diploma: 2002)
1996-1997: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – kulturális menedzser szak
 
Külföldi tanulmányutak és kutatóutak:
1982: Párizs (Saint-Germain-en-Laye), zongora mesterkurzus, Yvonne Lefébure
1992: Párizs – Lajtha László zeneszerzői munkásságának kutatása
1998: Oxford és London – egyházzenei tanulmányút, Dobszay László vezetésével
2005: Dublin – angol nyelvtanfolyam
2007: London – Lajtha László zeneszerzői munkásságának kutatása
2009: Párizs – Lajtha László zeneszerzői munkásságának kutatása
2011: Párizs – Lajtha László zeneszerzői munkásságának kutatása
 
Oktatói tevékenység:
1994–95: Alternatív Közgazdasági Gimnázium
1995–96: Erkel Ferenc Gimnázium
1995 óta: Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola
1998 óta: tanártovábbképzések Budapesten és vidéken
2000–2011: előadások a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Iskolájában

2001 óta: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (2004-től főiskolai adjunktus, 2015-től egyetemi adjunktus)
2011–2013: zenetörténeti előadások és előadássorozat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában  
2011 óta: zenetörténeti előadássorozat a TIT József Attila Szabadegyetemen (Földes Imrével)

Fő kutatási terület:
Lajtha László zeneszerzői munkássága
 
Főbb publikációk:
 
Könyv:
 
2007 „…magam titkos szobája". Lajtha László A kék kalap című vígoperájának keletkezéstörténete, esztétikai vonatkozásai, zenetörténeti kapcsolódásai. Budapest: Hagyományok Háza, 2007.
 
2010 Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról. Budapest: Hagyományok Háza, 2010.
 
Könyv (társszerzőként):
 
2005 Tari Lujza – Iványi-Papp Mónika – Sz. Farkas Márta – Solymosi Tari Emőke – Gulyásné Somogyi Klára: A Nemzeti Zenede. Szerkesztette Tari Lujza és Sz. Farkas Márta. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete, 2005. /„A Nemzeti Zenede története (1919–1949)" , 177–257. /
 
Könyv (szerkesztőként, illetve közreadóként):
 
2010 Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Úttalan utakon Lajtha Lászlóval. A szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta: Solymosi Tari Emőke. Budapest: Hagyományok Háza, 2010.
 
2014 Ős és utód nélkül. Fábián László írásai Lajtha Lászlóról. A Lajtha-házaspár és Fábián László levelezése. Szerkesztette, közreadja és az előszót írta Solymosi Tari Emőke. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, 2014.
 
Műjegyzék:
 
1992 Lajtha László / László Lajtha 1892-1992. Budapest: Artisjus, 1992.
(Műjegyzék, ismertetés a színpadi művekről, magyarul, angolul és franciául.)
 
2008 László Lajtha 1892–1963. Budapest: Editio Musica, 2008.
(Teljes műjegyzék a művek legfontosabb adataival, diszkográfiával, angolul és magyarul.)
 
Tanterv:
 
2003 A zenész szakképesítés központi tantárgyi programja a zeneművészeti szakközépiskolák számára. Zenetörténet (zeneirodalom). Oktatási Minisztérium, RO-LA Kft, 2003.
 

Kiállítás rendezés:

2012. március 16 – július 8. Művészetek Palotája, Budapest, Fejezetek a zeneszerző Lajtha László életéből. Válogatta és a szöveget írta: Solymosi Tari Emőke (8 tablóból álló kiállítás)

2013. január 9 – február 3. Művészetek Palotája, Budapest, Fejezetek a zeneszerző Lajtha László életéből. Válogatta és a szöveget írta: Solymosi Tari Emőke (kibővített, 12 tablós kiállítás, összesen 100 dokumentumból) (A tablókiállítás ezt követően másfél éven át – 2013. február 16-tól 2014. augusztus 31-ig – az MTA BTK Zenetudományi Intézetben volt látható.)

2015. február 16 – május 31. Hagyományok Háza, Budapest, A „Nagy Mogul” – Lajtha László az I. világháborúban. A kiállítás kurátora: Solymosi Tari Emőke
 
Tanulmányok magyarul és angolul zenetudományi és zenepedagógiai szakfolyóiratokban, Lajtha Lászlóról:
 
1993 „A kék kalap. Az ötlettől az ősbemutatóig." Magyar Zene 1993/1 (XXXIV. évf. 1.szám, 1993. március), 43–47.
 
2003 „»A Szeretet és a Szépség szigete«. Adalékok Lajtha László művészetének XVII-XVIII. századi inspirációjához." Magyar Zene 2003/3 (XLI. évf. 3. szám, 2003. augusztus), 327–336.
 
2004 „Lajtha László előadása Mozartról a Nemzeti Zenedében Mozart halálának 150. évfordulója alkalmából megtartott hangversenyen." Magyar Zene 2004/1 (XLII. évf. 1. szám, 2004. február), 79–86. (bevezető és közreadás)
 
2006 „»Bartók […] mindig latinnak nevezett.« Bartók Béla hatása Lajtha László életútjára és esztétikájára." Parlando XLVIII. évf. 2006/6, 5–13. http://www.parlando.hu/Solymosi-Lajtha1.html
 
2007 „A párizsi Schola Cantorum követe. Lajtha László, a Nemzeti Zenede tanára – I. rész." Parlando XLIX. évf. 2007/4, 35–44. http://www.parlando.hu/Solymosi-Lajtha2.pdf
 
2007 „A párizsi Schola Cantorum követe. Lajtha László, a Nemzeti Zenede tanára – II. rész." Parlando XLIX. évf. 2007/5, 16–23. http://www.parlando.hu/Solymosi-Lajtha2.html
 
2007 „»Históriai hangversenyek« és »önképzés igen szép sikerrel«. Zenetörténet-oktatás, zenetörténeti hangversenyek és zenetörténeti önképzőkör a Nemzeti Zenede utolsó 30 évében." Magyar Zene 2007/1 (XLV. évf. 1. szám, 2007. február), 65–78.
 
2007 „»Bartók always called me Latin«: The Influence of Béla Bartók on László Lajtha's Life and Art." Studia Musicologica 48/1–2, 2007, 215–223.
 
2008 „Commedia dell'arte és bábjáték. Az »irrealitás-élmény« Lajtha Capriccio című balettjében." Magyar Zene 2008/1 (XLVI. évf. 1. szám, 2008. február), 97–108.
 
2008 „»Csak a zene volt fontos«. Beszélgetés Kemény Endrével Lajtha Lászlóról, a Nemzeti Zenedéről, a kamarazenetanításról és sok másról." Parlando L. évf. 2008/1, 54–62. www.parlando.hu/Solymosi-Kemeny-teljes
 
2008 „»Lajtha pedagógusi vénája legalább olyan erős volt, mint a zeneszerzői.« Beszélgetés Arányi Aschner György zeneszerzővel Lajtha László zeneszerzésóráiról, a »42-es cipőről«, és arról, hogy mitől lesz egy komponista sikeres…" Parlando L. évf. 2008/2, 47–53.
 
2008 „»Az elsődleges kívánsága a mély, benső átélés volt.« Adalékok Lajtha László tanári portréjához Antal Lívia énekművésznőtől." Parlando L. évf. 2008/3, 27–36. www.parlando.hu/Solymosi-Antal-Lajtha20083
 
2009 „Lajtha és a menüett." Magyar Zene 2009/2  (XLVII. évf. 2. szám, 2009. május), 181–192. lajtha.hagyomanyokhaza.hu/files/00000515
 
2010 „Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha." Magyar Zene 2010/1 (XLVIII. évf. 1. szám, 2010. február), 69–73.
 

2011 „László Lajtha, a composer in the time of the dictatorship.” In: Zsuzsa Hantó: Banished families. Communist repression of „class enemies” in Hungary. Budapest: Magyar Ház, 2011, 239–245.  

2011 „Lajtha, az ember. A közelgő kettős évforduló elé.”  Parlando 2011/5, 8–15. www.parlando.hu/2011/2011-5/03-Lajtha

2012 „Motion picture as the »musical play of the future«. Lajtha, Höllering, and Eliot.” Hungarian Review 3/3 (may 2012): 81–93. www.hungarianreview.com/article/motion_picture_as_the_musical

2013 „»Olyanok voltak, mint Castor és Pollux«. Lajtha László és Tamási Áron”. Magyar Szemle 2013. augusztus (Új folyam XXII. évf. 7–8. szám), 39–51.  www.magyarszemle.hu/cikk/olyanok_voltak_mint_castor_es_pollux_lajtha_laszlo_es_tamasi_aron

2013 „Lajtha László zenés színházi művei, avagy kedvcsináló a Lajtha-balettek leendő koreográfusainak I.” Tánctudományi Közlemények 2013/1 (V. évf. 1. szám), 2–17.

2013 „»Arisztofaneszi arcfintor«, avagy »az első pacifista balett«. Lajtha első színpadi műve, a Lysistrata bemutatásának körülményei és sajtóvisszhangja.” In: Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére. Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok. Szerkesztette Berlász Melinda és Grabócz Márta. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, L’Harmattan Kiadó, 2013, 323–347.

2014 „»…mégis újra és újra fölszökken«. Lajtha László és Romain Rolland.”  Magyar Szemle 2014. április (Új folyam XXIII. évf. 3–4. szám), 83–92. www.magyarszemle.hu/cikk/_megis_ujra_es_ujra_folszokken_lajtha_laszlo_es_romain_rolland

2014 „»Kitörölhetetlen a lelkemből.« Lajtha László a fronton.”  Irodalmi Magazin II. évf. 2014/2. 44–47.

 
Egyéb cikkek Lajtha Lászlóról:

1989 „Mise fríg hangnemben a gyötrődés napjaiból. Hagyatékrendezés 95 évesen." Ritmus II/3, 5.

1996 „Mozaikok Lajtha László életéből és munkásságából." Testvérkereső 1996 (az „Európa"-Club negyedik
könyve), 83–95. (A Bécsben megtartott előadás szövege)

1997 „Lajthára emlékeztek Párizsban. Emlékplakett-átadás a Magyar Intézetben." Muzsika 40/3 (március),
18–19.
 
1998 „A harmincas évek Párizsának zenéje és muzsikusai. Konferencia és magyar hangverseny a Sorbonne-on."
Muzsika 41/2 (február), 18–19.
 
1998 „Egy felfedezendő zeneszerző: Lajtha László. Magyar anyagból, francia verettel..." Gramofon III/1, 12–14.
 
1998 „Lajtha vígoperája Kolozsvárott. Színpadi világpremier fél évszázados késéssel." Gramofon III/6, 12–13.
 
1998 „A kék kalap. Lajtha László vígoperájának színpadi világpremierje Kolozsvárott." Operaélet május-június,
7–16.
 
1999 „Lajtha-bemutató a londoni Wigmore Hallban. A Takács Zongorás Trió első CD-je."
Gramofon IV/5, 12–13.
 
1999 „Lajtha-premier Londonban. A Takács Zongorás Trió legújabb sikere."
Népszabadság április 2. (LVII., 77. szám, Budapesti kiadás), 10.
 
2007 „Franciaország szerelmese. 115 éves született Lajtha László (1892-1963)." Zene-Zene-Tánc 2007/4, 17–18.
 
2008 „Bartók és Lajtha barátsága. Két mester – egy esten." MÜPA-magazin III. évf. 2. szám (március/április), 32–33.
 
2008 „Konferencia Lajtha László tiszteletére." A Magyar Kodály Társaság Hírei XXX. évf. 2008/1 (március), 49–51.
 
2010 „Félelmek hangján. Lajtha László 1950-ben írt miséje a Budapesti Tavaszi Fesztiválon." Magyar Nemzet (Hétvégi magazin), LXXIII. évf. 84. szám, budapesti kiadás, 2010. március 27. szombat, 40.
 
Cikkek egyéb témákról magyarul és angolul (válogatás):
 

1990 „Változások a hazai Jeunesses Musicales életében. Új vezetőség, új szponzor, új lehetőségek.” Parlando 1990. 1. szám 5–8.

1990 „Tisztaság, helyesség, pontosság. Beszélgetés Tusa Erzsébettel a tokiói Musashino Akadémiáról.” Parlando 1990. 2. szám, 12–14.

1990 „A gömb története. Beszélgetés Durkó Zsolttal.” Parlando 1990. 12. szám, 2–8.

1990 „Csoportosan, élményszerűen. Először kipróbálni, aztán tudatosítani. Beszélgetés Tusa Erzsébettel a Yamaha Zeneiskoláról.” Parlando 1990. 12. szám, 12–13.

1991 „»…Ha szépnek találok valamit, szeretném, ha más is szépnek találná«. Beszélgetés Földes Imrével, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetörténet és zeneelmélet tanárával.” Parlando 1991. 2. szám, 9–13.

1991 „»Con-tact«. Az első magyarországi EPTA-konferencia tanulságairól. EPTA Hungary.” Beszélgetés Győrffy Sándornéval, Ábrahám Mariannal és Gyimesi Lászlóval. Parlando 1991. 3. szám, 1–7.

1991 „Mestersége címere: 80 bariton-szerep. Miller Lajos.” Operaélet 1991. október (bemutatószám), 18–26.

1992 „Music Management Agencies in Hungary '92.”  Hungarian Music Quarterly Vol. III, No. 2, 2–6.

1992 „The French Institute of Budapest.” Hungarian Music Quarterly Vol. III, Nos. 3–4, 42–43.

1992 „Az a szó, hogy – rendületlenül... Gulyás Dénes.” Operaélet 1992. május-június, 4–7.

1992 „Tükör, magnó, metronóm. Nyári szünet nélkül. Beszélgetés Szabadi Vilmossal.” Parlando 1992. 3. szám, 22–28.

1992 „Út a természetes énekléshez. Megjelent az új hangképző módszertani tanulmány. Beszélgetés Jelinek Gáborral.” Parlando 1992. 3. szám, 58–60.

1992 „Bottesini, a nagybőgő Paganinije. Beszélgetés Járdányi Gergellyel első CD lemezéről.” Parlando 1992. 6. szám, 23–25.

1994 „A jó tanár olyan, mint a bábaasszony.” Beszélgetés Rév Líviával. Parlando 1994. 1. szám, 15–19.

1994 „Öt kitüntetett. Sárosi Bálint, Fodor András, Ábrahám Mariann, Szabó László, Tarcai Zoltán.” Parlando 1994. 2. szám, 15–18.

1994 „Kolumbusz tojása az óvodapedagógiában: nyelv, zene, mozgás – együtt. Beszélgetés Urbánné Vass Ágnessel a Főnix Zenei és Nyelvstúdió munkájáról.” Parlando 1994. 3. szám, 37–41.

1994 „Nemzetközi Alternatív Zenepedagógiai Konferencia.” (Parlando 1994. 4. szám 1., 3–8., 26–41.

1994 „Tervek, remények, eredmények. A Fővárosi Önkormányzat és a zene.” Muzsika 1994/37. évf. október, 3–5.

1994 „The Budapest City Council and Music.” Hungarian Music Quarterly  Vol. V, No. 2, 2-7.

1995 „Nyakunkon a hurok. Szomorú beszélgetés Lantos Istvánnal, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rektorával.” Magyar Kultúra 1995/2, 8–9.

1995 „»I have defence for tradition.« A Conversation with István Lantos.” Hungarian Music Quarterly  Vol. VI. Nos. 1–2,  44–47.

1995 „Egyéves a Liszt Ferenc Emlékmúzeum Franz Schubert köre. »Várjuk a zeneiskola-igazgatók, zenetanárok jelentkezését!« Beszélgetés Eckhardt Máriával, a Schubert Kör ügyvezető elnökével.” Parlando 1995. 4. szám, 32–35.

1996 „Számítógép, szintetizátor, digitális eszközök a zeneoktatás szolgálatában. Beszámoló a balatonlellei MUSICA FUTURA országos továbbképzésről.” Parlando 1996. 4. szám, 9–15.

1996 „Erkölcsöt csak példamutatással lehet tanítani. Budapesti beszélgetés Yehudi Menuhinnal.” Parlando 1996. 5-6. szám, 1–5.

1997 „Koncert gyermekkezekre. Széljegyzetek egy millecentenáriumi antológiához.” Parlando 1997. 3-4. szám, 22–30.

1997 „The Bartók Memorial House. A Conversation with Director Zsuzsa Nyujtó.” Hungarian Music Quarterly Vol. VIII. Nos. 1–2, 24–27.

1997 „»Minden jó abból fakad, hogy másnak jót akarunk.« Vásáry Tamás.” (A hónap interjúja) Gramofon II. évf. 10. szám, 2–4.

1998 „Beszélgetés Dobszay Lászlóval a Magyar Egyházzenei Társaság által rendezett oxfordi-londoni tanulmányút után. »Nincs titok. Énekelnek, énekelnek, énekelnek.«” Parlando 1998. 4. szám, 1–6. www.parlando.hu/Solymosi-Dobszay

1998 „Pierre Hantai. Egy magyar származású csembalista-sztár Párizsban.” Gramofon III. évf. 4. szám, 12–13.

1998 „Titokfejtés Oxfordban és Londonban. 113 magyar tanulmányozta az angol kórusokat.” Gramofon III. évf.. 9. szám, 5–7.

1998 „Hagyomány és tisztelet. Magyar muzsikusok oxfordi és londoni tanulmányúton.” Magyar Egyházzene V (1997/98) 469–480.

1999 „A zongorázó láma. Budapesti beszélgetés Sebők Györggyel.” (A hónap interjúja) Gramofon IV. évf. 1. szám, 4–6.

1999 „A közönség fojtsa vissza a lélegzetét, ne a zongorista.” Budapesti beszélgetés Sebők Györggyel. Parlando 1999. 1–2. szám, 1–5.

1999 „»What is the key signature in F sharp minor?« (»Mi az előjegyzés fisz-mollban?«) Angol zenei szaknyelv oktatása a kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában és a Fővárosi Pedagógiai Intézet tanártovábbképzésén. Beszélgetés Alföldyné Dobozi Eszterrel és Ittzésné Kövendi Katával.” Parlando 1999. 6. szám 49–57.

2000 „In the Field of Culture Hungary is a Great Power. An Interview with György Odze and Katalin Bogyay in London.” Hungarian Music Quarterly  Vol. XI.Nos. 1–2, 30–34.

2000 „»To experience totality«. A conversation with pianist-conductor Tamás Vásáry.”  Hungarian Music Quarterly Vol. XI. Nos. 1–2, 43–48.

2000 „A festival of the piano in the East. Summer evening music in the French garden of the Andrássy Castle in Tiszadob.” Hungarian Music Quarterly Vol. XI, Nos. 3–4, 44–47.

2000 „»I want harmony in and around me«. A conversation with Andrea Rost.” Hungarian Music Quarterly Vol. XI, Nos. 3–4, 50–55. 

2000 „Millenniumi tavasz: két művészetoktatási fesztivál Budapesten. Lenyűgöző eredmények – anyagi gondokkal. Beszélgetés Nemes Lászlóval, Záborszky Kálmánnal és Dr. Szűcsné Hobaj Tündével.” Parlando 2000. 5. szám, 22–30.

2001 „»Csak azt tudjuk eljátszani, amit belül hallunk.« Beszélgetés Stuller Gyula hegedűművésszel budapesti kurzusa után.” Parlando 2001. 5. szám, 24–32. www.parlando.hu/Stuller

2001 „»Kizárólag a zeneműre összpontosítok.« Beszélgetés Perényi Miklóssal, Rohmann Imrével és Stuller Gyulával első közös hangversenyük alkalmából.” Parlando 2001. 6. szám, 22–26. www.parlando.hu/Kizarolag

2002    „Angol-magyar/magyar/angol zenei szakszótár. Avagy: mire számítson, aki Magyarországon zenei szakkönyvet akar írni?” Parlando 2002. 1. szám, 54–57. www.parlando.hu/Solymosi2

2002 „»Psalmus humanus«. Hagyomány és megújulás a magyar zenei nevelésben.” Parlando 2002. 6. szám 14–23. www.parlando.hu/Solymosi1

2002 „Hol vannak a magyarok? ISME-konferencia Bergenben.” Zene Zene Tánc 2002/3 9. évfolyam, 35–36.

2003 „Azt tanítom, hogyan lehet élvezni a zenélést”. Budapesti beszélgetés Havas Katóval. Parlando 2003. 3. szám, 2–9. www.parlando.hu/Solymosi4

2004 „Zene vagy zörej.” Hangszer és Zene II. évf. 1. szám, 2004, 10–11.  

2004 „Iskolapélda. Rádiós kerekasztalbeszélgetés az ének-zenetanításnak a magyar közoktatásban betöltött szerepéről, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesületről, és sok másról…” Parlando 2004. 4. szám, 8-15. www.parlando.hu/Solymosi6-Iskolapelda

2004 „Hová lett Bach? Az ISME 26. konferenciája Tenerifén.” Zene Zene Tánc 2004/3 11. évfolyam, 28–29.

2004 „Szociokulturális megközelítés és műhold. Két workshop az ISME 26. világkonferenciáján.” Parlando 2004. 5. szám, 6–12. www.parlando.hu/Solymosi5-Tenerife

2005 „Az 50 éves Hollós Máté köszöntése.” Parlando 2005. 2. szám, 31–32. www.parlando.hu/Solymosi-Hollos

2005 „Szívvel-lélekkel, szeretettel. Interjú Szatmári Lászlóval és Szatmári Lászlóné Lechnitzky Erzsébettel” II/1. rész Parlando 2005. 3. szám, 18–25. oldal www.parlando.hu/Solymosi-Szatmari-1

2005 „Szívvel-lélekkel, szeretettel. Interjú Szatmári Lászlóval és Szatmári Lászlóné Lechnitzky Erzsébettel” II/2. rész Parlando 2005. 4. szám, 23–33. oldal www.parlando.hu/Solymosi-Szatmari-2

2005 „Két nemzetközi konferencia a zene- és művészetoktatásért. A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület részvétele a Nemzetközi Kodály Szimpóziumon (Leicester), valamint az Európai és Észak-Amerikai Regionális Előkészítő UNESCO-konferencián (Vilnius).” Parlando 2005. 6. szám, 2–9. www.parlando.hu/Solymosi-Psalmus

2005 „»…nemcsak a zene kedvéért erőltetjük…«” Iskolakultúra XV. évf., 2005. április 107–110.  

2007 „Ötéves a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület” Parlando 2007. 2. szám, 39–42. oldal www.parlando.hu/Solymosi-Psalmus-5

2007 „»Hangszervarázs«. Solymosi Tari Emőke lemezismertető beszélgetése Járdányi Gergely nagybőgőművésszel” Parlando 2007. 2. szám, 53–56. www.parlando.hu/Solymosi-Jardanyi

2007 „Fábián Imre hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában. Új lendület az interpretációtörténeti kutatások számára.” Parlando 2007. 4. szám, 63–65. www.parlando.hu/Solymosi-Fabian

2007 „Európai színvonalú régizene hangversenyek – ajándékba. Csíkszeredai beszélgetés Dr. László Ferenc zenetörténész professzorral.” Zene Zene Tánc 2007/3, 18–19.

2008 „Félszáz koncert – hat nap alatt. A Bolognában megrendezett XXVIII. ISME-konferencia hangversenyeiről.” Parlando 2008. 5. szám, 16–20. www.parlando.hu/2008504

2009 „»Kilencéves koromban már lakodalomban muzsikáltam« Utolsó beszélgetés Zerkula János énekes-prímással.” Parlando 2009. 1. szám, 36–38. www.parlando.hu/2009111

2009 „A 75 esztendős Földes Imre köszöntése.”  Parlando 2009. 3. szám, 30–33. www.parlando.hu/2009-3-08

2010 „Mi fán terem a zeneiskolai zeneirodalom-oktatás?”  Parlando 2010. 3. szám, 1–9. www.parlando.hu/2010-3-01-Solymosi

2011 Kotta – zene – élmény. In: „Mi ez a gyönyörű?” (Kodály) – zenehallgatóvá nevelés – konferenciakötet 2011. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, 2011, 23–30.

2015 „László Dubrovay : un novateur traditionaliste. Inspirations folkloriques dans les oeuvres de l’éleve hongrois de Stockhausen.” Dissonance (revue musicale suisse pour la recherche et la création) 129 (03.2015),17–23. www.dissonance.ch

 
Előadások:
 
Előadás nemzetközi konferencián, angol nyelven, Lajtha Lászlóról:
 
Nemzetközi Bartók-konferencia ("Bartók's Orbit. The Context and Sphere of Influence of His Work") Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Bartók Archívum. Bartók always called me Latin. The Influence of Béla Bartók on László Lajtha's Life and Art. 2006. március 23. (Megjelent: Studia Musicologica, an International Journal of Musicology, Volume 48, 2007, 48/1–2, 215–223.) 
 
Előadások hazai konferenciákon, Lajtha Lászlóról:
 
Az MTA Zenetudományi Intézete által Lajtha László centenáriuma alkalmából rendezett tudományos konferencia, Budapest. A kék kalap. Az ötlettől az ősbemutatóig. 1992. október 29. (Megjelent: Magyar Zene XXXIV/1 /1993. márc./, 43–47.)
 
A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság II. tudományos konferenciája, Budapest. „A Szeretet és a Szépség szigete". Adalékok Lajtha László művészetének XVII-XVIII. századi inspirációjához. 2002. október 25. (Megjelent: Magyar Zene XLI/3 /2003. aug./, 327–336.)
 
Földvári Napok 2003, Zenetudományi Konferencia, Balatonföldvár. A párizsi Schola Cantorum követe. Lajtha László, a Nemzeti Zenede tanára. 2003. június 22. (Megjelent 2 részben: Parlando XLIX. évf. 2007/4, 35–44. és XLIX. évf. 2007/5, 16–23.)
 
A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IV., a 90 éves Papp Géza és a 80 éves Sárosi Bálint tiszteletére rendezett tudományos konferenciája, Budapest. „Históriai hangversenyek" és „önképzés szép sikerrel". Zenetörténet-oktatás, zenetörténeti előadások és koncertek a Nemzeti Zenede történetének utolsó harminc évében. 2005. október 9. (Megjelent: Magyar Zene XLV/1. /2007. február/ 65-78.) 
 
I. Európai Regionális Zenepedagógiai Konferencia Bartók Béla emlékére a ZETA rendezésében, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. „Bartók engem mindig latinnak nevezett". Bartók Béla hatása Lajtha László életútjára és esztétikájára. 2006. május 27. (Megjelent: Parlando XLVIII. évf. 2006/6, 5–13.) 
 
A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság V., a 75 éves Kárpáti János tiszteletére rendezett tudományos konferenciája, Budapest. Commedia dell'arte és bábjáték. Az „irrealitás-élmény" Lajtha Capriccio című balettjében. 2007. október 27. (Megjelent: Magyar Zene, XLVI/1. /2008. február/ 97–108.)  
 
A Lajtha Alapítvány és a Hagyományok Háza által szervezett tudományos konferencia Lajtha László születésének 115. és halálának 45. évfordulója tiszteletére, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet. Lajtha és a menüett. 2008. február 16. (Megjelent a konferencia anyagából készített CD-ROM-on, Lajtha László Alapítvány, 2009)
 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tudományos ülésszaka Kovács Sándor 60. születésnapjának tiszteletére, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha. 2009. november 29.
 

„Kiszolgáltatva, de senkitől sem védve” – a Budapestről kitelepítettek konferenciája, Budapest, Barabás-villa. Lajtha László a kitelepítettekért, avagy az 1951-ben kapott Kossuth-díj története. 2011. szeptember 21.

Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. A Magyar Táncművészeti Főiskola III. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciája. Magyar Táncművészeti Főiskola.  „Az első pacifista balett.” Lajtha László és Brada Rezső Lysistrata című táncjátékának bemutatása a budapesti Operaházban, 1937-ben. 2011. november 11.

Hit – Hűség – Haza; A protestáns graduáloktól a genfi zsoltárokig című konferencia, Kálmáncsai református templom. Két előadás a 120 éve született zeneszerzőről, népzenekutatóról, pedagógusról: Lajtha László, az ember; A harmadik nagy magyar. 2012. szeptember 22.

Konferencia az 50 éve elhunyt Lajtha László emlékére, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet.  „…comme une fleur”. Lajtha levelei Európa lelkiismeretéhez. 2013. február 16.

A zene és a nagy háború című konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, a „Lendület” 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport rendezésében. „…átlőtték a sipkám a fejemen.” A négyéves frontszolgálat hatása Lajtha László oeuvre-jére. 2014. november 27. 
 
Egyéb előadások Lajtha Lászlóról Magyarországon, Párizsban és Bécsben:
 
Párizs, Magyar Intézet (franciául), 1992
Kőszeg, Lajtha László Zenei Tábor (magyarul és franciául), 1992
Kecskemét, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (magyarul és franciául), 1992
Budapest, Óbudai Társaskör, 1992
Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 1992
Bécs, „Európa"-Club, 1996
Budapest, Bartók Béla Emlékház, 2002
Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 2003
Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 2005
Budapest, Hagyományok Háza, 2008 (két előadás a Kulturális Örökség Napjai alkalmából)
Budapest, Lajtha László Zeneiskola, 2008 (előadás a Lajtha-képavatás alkalmából)
Tatabánya, Erkel Ferenc Zeneiskola, 2010 (előadás az Őszi Kortársművészeti Napokon)

Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2012 (három előadás a Zenei Gyűjteményben)
Párizs, Magyar Intézet (franciául), 2012
Budapest, Magyarság Háza, 2013 (előadás a Magyar Emlékekért A Világban Közhasznú Egyesület meghívására)
Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kedd Délutáni Zenetudomány sorozat (sorozatszerkesztő: Péteri Lóránt), 2014. december 9. („Tevékenysége károsan hat népi demokráciánkra”. Újabb adatok Lajtha László 1950-es és ’60-as évekbeli francia kapcsolataihoz.)
Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, székfoglaló előadás, 2015. május 8. („Én az embert éneklem.” Az „új-humanista” Lajtha László.)

 
Előadások nemzetközi konferenciákon, angol nyelven, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület munkájáról:
 
ISME (International Society for Music Education) 25. világkonferenciája, Bergen (Norvégia). Psalmus Humanus. Tradition and Innovation in Hungarian Music Education. 2002. augusztus 13.
 
17. Nemzetközi Kodály Szimpózium, Leicester (Nagy-Britannia) (Rendező: British Kodály Academy, védnök: International Kodály Society). Back to Kodály! Psalmus Humanus Arts Educational Programme – a New Means in Implementing Kodály's Vision. 2005. augusztus 18.
 
UNESCO Európai – Észak-Amerikai Regionális Előkészítő Konferencia a Művészeti Nevelésről ("Synergies between Arts and Education") Vilnius (Litvánia). Integrated Arts Education – a Pillar of Socioeconomic Development; the Psalmus Project as a Means of Implementing Kodály's Concepts in the 21st Century. 2005. szeptember 9.
 
UNESCO Világkonferencia a Művészeti Nevelésről ("Building Creative Capacities for the 21st Century") Lisszabon (Portugália). Psalmus Humanus Forum of the Visegrád Countries in Budapest. Czech – Hungarian – Polish – Slovak Arts Educational Project for Social Equality. 2006. március 8. 
 
ISME (International Society for Music Education) 27. világkonferenciája, Kuala Lumpur (Malajzia). Cooperation between music and arts teachers of the Visegrád Countries. New approaches and methods based on Kodály's concepts. 2006. július 20.
 
Egyéb jelentősebb nemzetközi tapasztalatok:
 
Jeunesses Musicales International – 58. éves közgyűlés, Limerick (Írország), 2003. július 23–27. (részvétel a magyarországi szervezet elnökeként)
 
Jeunesses Musicales International – Világkórus (World Youth Choir) bizottság ülése, Namur (Belgium), 2004. január (részvétel a Világkórus bizottság tagjaként)
 
ISME (International Society for Music Education) 26. világkonferenciája, Tenerife (Kanári-szigetek, Spanyolország), 2004. július 11–16. (részvétel az ISME egyéni tagjaként, a Magyar Zenei Tanács küldötteként)
 
Jeunesses Musicales International – 59. éves közgyűlés, Grožnjan (Horvátország), 2004. augusztus 17–21. (részvétel a magyarországi szervezet elnökeként)
 
Jeunesses Musicales International – ExTEND Audiences – Awareness Action – workshop, Bécs (Ausztria), 2004. október 8–10. (részvétel a magyarországi szervezet elnökeként)
 
Jeunesses Musicales International – Music For Europe, ExTEND Visions konferencia, Brüsszel (Belgium), 2004. december 3–5. (részvétel a magyarországi szervezet elnökeként)
 
ISME (International Society for Music Education) 28. világkonferenciája, Bologna (Olaszország), 2008. július 20–25. (részvétel az ISME egyéni tagjaként)
 

Előadás magyarul, pedagógiai témáról:

„Mi ez a gyönyörű?” – zenehallgatóvá nevelés – zenepedagógiai konferencia, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Ének-zenei Tanszék. Kotta – zene – élmény. 2011. január 27.

 
Előadás Lajtha Lászlóról a Magyar Rádióban (egyenes adás):
 
2002. január 15. 110 éve született Lajtha László. 30 perces előadás a hangverseny és a 2002-es Lajtha-díjak átadása előtt. 
 
Önálló rádióműsorok Lajtha Lászlóról:
 
1992. november 10. 11.40 (Bartók adó) A magyar népzene és népköltészet hetei. Lajtha László gondolatai a népzenéről.
 
1993. január 2-tól (Bartók adó) „Az eltűnt szépség nyomában" Beszélgetések Lajtha Lászlóról és műveiről. (8 részes sorozat, egyenként 30 perc)
 

2006. október 9. 11.30 (Bartók adó) A hét zeneműve – Lajtha: Három noktürn, Op. 34 (30 perc)
lajtha.hagyomanyokhaza.hu

2007. június 30. 11.30 (Bartók adó) A hét zeneműve – Lajtha László: VI. szimfónia Op. 61 (1955) (30 perc)
lajtha.hagyomanyokhaza.hu/index.php

Televízióműsorok Lajtha Lászlóról (ízelítő):

1992 Száz éve született Lajtha László. Magyar Televízó, június 30. (49') (forgatókönyvírás, szakértői munka)
 
2003 Lajtha László 1892-1963. Duna Televízió, február 17. (40') (forgatókönyvírás, szakértői munka)
 
2006 Zenei 56. Duna Televízió (ismétlése: december 11. 22.30) (nyilatkozat Lajtháról)
 
2008 Beszélgetés Solymosi Tari Emőke „…magam titkos szobája" című kötetéről az Otthonunk, Zugló című műsorban, Zugló TV, február 7. 19.00 és húsz ismétlés, 6. heti adás, II. rész.
 
2008 Beszélgetés Lajtha Lászlóról a Körhinta című műsorban, Echo TV, 2008. április 13. vasárnap, 13.30. (30')
 
2008 Beszélgetés Lajtha László VII. szimfóniájáról a Különkiadás című műsorban, Hír TV,
2008. október 25. szombat 10.00 (ismétlés: október 27. hétfő)
 
2009 Beszélgetés Lajtha Lászlóról a Hárman Erdélyben című műsorban, Duna TV, 2009. augusztus 11. Szerkesztő: Selmeczi Borbála
 
2010 Beszélgetés Lajtha Lászlóról az 1956 – a hétköznapok forradalma című műsorban, Magyar Televízió, m1, 2010. október 23.
 
Internet:
 
Zeneszerzői adatbázis – Lajtha László opusz-számmal ellátott műveinek adattára angol nyelven (2002-től)
Honlapstruktúra, szerkesztés, több tanulmány, műjegyzék, diszkográfia stb. (2008-tól)
 
Lajtha László műveiből készült CD-k kísérőfüzetei:
 
Marco Polo 8.223473
Piano Works.
Des ecrits d'un musicien Op. 1, Contes Op. 2, Prélude, Six Piano Pieces Op. 14, Three Berceuses (Klára Körmendi)
 
Marco Polo 8.223667
Orchestral Works Vol. 1
Suite No. 3, Op. 56, Hortobágy Op.21, Symphony No. 7, "Revolution Symphony" Op. 63 (Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)
 
Marco Polo 8.223668
Orchestral Works Vol. 2
Capriccio, Suite de ballet Op. 39 (Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)
 
Marco Polo 8.223669
Orchestral Works Vol. 3
Symphony No. 2, Op. 27, Variations Op. 44 (Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)
 
Marco Polo 8.223670
Orchestral Works Vol. 4
Suite pour Orchestre, In Memoriam Op. 35, Symphony No. 1, Op. 24
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)
 
Marco Polo 8.223671
Orchestral Works Vol. 5
Symphony No. 4 "Spring" Op. 52, Suite No. 2, Op. 38, Symphony No. 3, Op. 45
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)
 
Marco Polo 8.223672
Orchestral Works Vol. 6
Symphony No. 6, Op. 61, Symphony No. 5, Op. 55, Lysistrata – Ballet Op. 19
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)
 
Marco Polo 8.223673
Orchestral Works Vol. 7
Symphony No. 8, Op. 66 Symphony No. 9, Op. 67
(Pécs Symphony Orchestra, Nicolás Pasquet)
 
Hungaroton 31776
Marionettes Op. 26, Trois Nocturnes Op. 34, 2ème Quintette Op. 46
(Iván ldikó, Matuz István, Rónaszéki Tamás, Sárosi Péter, Ludmány Emil, Vas Katalin, Szilvásy Júlia, vezényel Matuz Gergely)
 
Hungaroton 31815
Trio concertant Op. 10, Sonatine pour violon et piano Op. 13 (Takács Nagy Trió)
 
Hungaroton 31833
Missa in tono Phrygio „In diebus tribulationis 1950" Op. 50
(Szent István Király Oratóriumkórus és Szimfonikus Zenekar, vezényel Záborszky Kálmán)
 
Hungaroton 31933
Hungarian folksongs for voice and piano (Meláth Andrea, Virág Emese)
 
Lajtha László művéből készült LP kísérőfüzete:
 
Radioton SLPX 31388
Missa in tono Phrygio „In diebus tribulationis 1950" Op. 50
(Szent István Király Oratóriumkórus és Szimfonikus Zenekar, vezényel Záborszky Kálmán)
 
További CD-kísérőfüzetek (nem Lajtha):
 
Balassa Sándor: Pécsi concerto, Négy arckép, 301-es parcella, Hungaroton, HCD 32161
 
Balassa Sándor: Hunok völgye, Csaba királyfi, Mucsai táncok, Hungaroton, HCD 32212
 
Vásáry Tamás – „Retrospections" (Visszatekintés; Beethoven, Chopin, Liszt), Hungaroton Classic, HCD 31938
 
Csillagh Katalin zongora (Scarlatti, Haydn, Beethoven, Schumann), SW 2000 01
 
Járdányi Gergely – Devescovi Erzsébet nagybőgő–hárfa, „Hangszervarázs", BR 0329 (2006)
 
Maddalena Laura Lombardini Sirmen: Six Violin Concertos Op. III (Vitárius Piroska, Savaria Barokk Zenekar, Németh Pál), Hungaroton HCD 32499 500
 
Koncertszerkesztői, műsorvezetői tevékenység:
1995 óta: kortárs zenei koncertek, ifjúsági hangversenyek különböző helyszíneken (Művészetek Palotája, Zeneakadémia, Nádor terem, Bartók Béla Emlékház, Óbudai Társaskör, Nemzeti Táncszínház Refektóriuma stb.)
1997 óta: Pastorale komplex művészeti sorozat a Zuglói Szent István Zeneházban (évente 12 koncert, eddig több mint 150 koncert)
1998: Kék rapszódia ifjúsági sorozat a Zuglói Szent István Zeneházban
2001–2003: ifjúsági hangversenysorozatok a Pesti Vigadóban

2011 őszétől: évente 18 komplex művészeti program szerkesztése és vezetése a Zuglói Szent István Zeneházban, évente több mint ötezer általános és középiskolás diák számára (Felfedezőúton-sorozat)
2012 tavaszától: évente 18 komplex művészeti program szerkesztése és vezetése a Zuglói Szent István Zeneházban, évente több mint ötezer óvodás és általános iskolás gyerek számára (Felfedezőúton-sorozat)

Lajtha-hangversenyek vezetése:
2008. április 14. Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2012. június 30. Hagyományok Háza Színházterme
2012. december 5. Óbudai Társaskör
2015. június 30. Károlyi-kert és Petőfi Irodalmi Múzeum (az első Lajtha-portrészobor avatásának és az azt követő emlékkoncertnek a vezetése)

Egyéb tevékenység:
1982-től zenei ismeretterjesztő előadások tartása a TIT szervezésében
1983-84 francia nyelvű zenei munkatárs az Interkoncert Zenei Versenyek és Fesztiválok Irodájában
1987 óta: újságírói tevékenység az írott és az elektronikus sajtóban: Több száz interjú (pl. Claudio Abbado, Yehudi Menuhin, Sebők György, Schiff András, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, Vásáry Tamás, stb.), kritika és publicisztika az Esti Hírlap, Népszabadság, Vasárnapi Hírek, Muzsika, Operaélet, Hangszer és Zene, Parlando, Metronóm, Iskolakultúra, Gramofon, Hungarian Music Quarterly, stb. című lapokban, magyar és angol nyelven, továbbá a rádióban (pl. Új Zenei Újság)
1989 óta: önálló műsorok a Magyar Rádióban
1988–89: a Ritmus c. zenei folyóirat komolyzenei rovatvezetője
1998 óta: tanártovábbképzések tartása Budapesten és vidéken
1999 óta: könyv- és kottabemutatók vezetése
2000 óta: előadások a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Iskolájában
2001-től 2010: az Óbudai Társaskör Mozart-klubjának vezetése
2006: a Kárpát-medencei Bartók-vetélkedő játékvezetése
2007: a Kárpát-medencei Kodály-vetélkedő játékvezetése

Akadémiai tagság:
2014-től: Magyar Művészeti Akadémia – Művészetelméleti Tagozat, levelező tag, tagozatvezető

Szervezeti tagságok:

Magyar Zenei Tanács – elnökségi tag
Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság – alapító tag
Lajtha László Alapítvány – a Kuratórium tagja, művészeti igazgató
Zenetanárok Társasága – választmányi tag
Jeunesses Musicales Magyarországi Szervezete (korábban elnök, majd elnökségi tag)
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Magyar Újságírók Országos Szövetsége

Korábbi tagságok:
Magyar UNESCO Bizottság – az Oktatási Albizottság tagja
ISME (International Society for Music Education) – egyéni tag

Díjak:
2002: Lajtha László-díj
2005: Zugló Közművelődéséért-díj
2012: Szabolcsi Bence-díj
2013: Magyar Érdemrend Lovagkereszt
2022: Szent László-díj
2023: Széchenyi-díj

Interjúk Solymosi Tari Emőkével:

A legfrissebb portréműsor: Történet, hangszerelve. Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész. Szerkesztő-riporter: Csűrös Csilla, Kossuth Rádió, 2015. március 6. 15.10

A legfrissebb nagyobb terjedelmű interjú: Csengery Kristóf: „»Varázsolni akartunk…« Solymosi Tari Emőke zenei ismeretterjesztésről, a Zuglói Zeneház ifjúsági hangversenyeiről.” Zenekar, 2014/6, 16–19.

www.aho.hu

 
Elérhetőség:
E-mail: solymosi.tari.emoke[kukac]gmail.com