Richard Taruskin zenetudományi előadássorozata

2019. szeptember 16. - 14.00 / 2019. szeptember 18. - 17.15

Előadóterem

Richard Taruskin zenetudományi előadássorozata A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A Kaliforniai Egyetem nyugalmazott professzora, számos nagy tekintélyű intézmény mellett a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja Átkozott kérdések címmel előadássorozatot tart a Doktori Iskolában. Számos orosz témájú és a régizene-játékkal foglalkozó alapvető monográfia és tanulmánykötet (mindenekelőtt a kétkötetes Stravinsky and the Russian Tradition, 1996), valamint a ma teljesen egyedülállónak tekinthető egyszerzős, sokkötetes teljes nyugati zenetörténet (Oxford History of Western Music, 2005) után előkészületben van korábban kötetben meg nem jelent előadásainak újabb gyűjteménye. A válogatás alapja, hogy a gyakran vitatkozó, sőt provokatív, de mindig a legmagasabb gondolkodói és történetírói etikát képviselő előadások mindegyikének címe kérdés. Középpontjában a zenetörténetírás problémái állnak. Tematikájába Haydn és a felvilágosodás kapcsolatának kérdése éppúgy beletartozik, mint a régizene-játék ideológiája, a hidegháború mint zenetörténeti korszak vagy a zene esztétikai autonómiájának vitathatósága.  Az előadássorozat keretében a professzor a készülő új kötet anyagából válogat.

 

Az előadások időpontja:

  • 2019. szeptember 16., 14.00 - 17.15
  • 2019. szeptember 17., 14.00 - 17.15
  • 2019. szeptember 18., 14.00 - 17.15