Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Németh Zsuzsa (egyházzene) DLA doktori szigorlata

2022. január 21. 09.00-10.30

V. terem

Németh Zsuzsa (egyházzene) DLA doktori szigorlata A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Főtárgy:

César Franck orgonaművei a francia orgonaépítészet fejlődése tükrében (Dr. Enyedi Pál)

 

Melléktárgyak:

Ránki György: A hétfejű sárkány szerenádja, Lúdapó meséi (Dr. Hőna Gusztáv)

Mozart: Varázsfuvola (Halmai Katalin)

 

A szigorlat a járványhelyzetre való tekintettel zártkörű.