Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Bátori Éva (ének) DLA doktori műhelyvitája

2022. január 31. 09.00-10.30

Előadóterem

Bátori Éva (ének) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A műhelyvitán ismertetett doktori disszertáció munkacíme: Richard Strauss múzsája, Pauline de Ahna

 

Témavezető: Kerékfy Márton

 

A műhelyvita a járványhelyzetre való tekintettel zártkörű.