Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

A zenei nevelés új módszereiről egyeztettek a tatai óvodapedagógusok

2019. november 28.

A Liszt Ferenc Zeneakadémia szervezésében vettek részt négy tatai valamint a naszályi óvoda óvodapedagógusai az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 - "A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben - Művészetek által megvalósuló élményteli ének-zenei nevelés az óvodában" c. pilot programban. A képzés záróeseményét november 21-én rendezték Tatán, a Piarista Rendházban.

A program célja az óvodai ének-zenei nevelés megújítása és az új módszertan elsajátítása volt. Ezzel kapcsolatban Szijjné Mokánszki Natália a Tatai Bartók Béla Óvoda vezetője elmondta: - Az óvodapedagógusok egy továbbképzésen vettek részt, amely arról szólt, hogy milyen formában tudják megújítani az ének-zenei nevelést az óvodákban. A képzésbe idén májusban kapcsolódtak be, majd felvállalták, hogy az új módszereket a gyakorlatban is kipróbálják, beillesztve azokat a pedagógiai programjukba. Az óvodai zenei nevelés a mozgás mellett a legfontosabb foglalkozás, és sok múlik az óvodapedagógusok ízlésén, dal és zeneválasztásain. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az új módszerekkel hatékonyabb az oktatás, ezért azok a jövőben beépülhetnek a mindennapokba - nyilatkozta az intézményvezető.

 

 

A Piarista Rendházba érkező óvodapedagógusokat a helyszínen Rigó Balázs köszöntötte. Tata alpolgármestere köszönetet mondott azért, hogy a napi gyermeknevelő munka nehéz feladatainak ellátásán túl a tatai szakemberek vállalták a részvételt a továbbképzésen. Rigó Balázs hozzátette: - Büszkeség Tata Város Önkormányzata számára, hogy óvodapedagógusaink a lehető legkorszerűbb ismeretekkel felvértezve látják el mindennapi feladataikat. A városunkban zajló oktató-nevelő munkát pedig mások is elismerik, szép példája ennek, hogy november 20-án az UNICEF, „Gyerekbarát település” díjban részesítette Tatát.

 

 

A zárórendezvényen a Liszt Ferenc Zeneakadémia által irányított EFOP pályázat keretében, az óvodai zenei nevelés gyakorlatát átértékelő és gazdagító művészeti komplexitás módszereit, új tanulási formáit mutatták be és egyeztettek az eddigi tapasztalatokról.

 

Beküldte Ábrahám Ágnes - 2019, november 21 - 13:52