Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Bódiss Tamás Egyházzene Tanszék Egyéb egyházzenei tárgyak, Orgona

Bubnó Tamás Egyházzene Tanszék Bizánci zenei kurzus, Egyházzene pedagógia (pályaorientációs előkészítés)

Dobszay Ágnes Egyházzene Tanszék Egyházzenei tárgyak, Transzponálás és partitúrajáték

Dr. Enyedi Pál Egyházzene Tanszék Egyházzene doktorkollégium, Organológia, Orgonajáték

Farkas Domonkos Egyházzene Tanszék Gregorián, Liturgikus gyakorlat, Liturgikus szolgálat

Fekete Anikó Egyházzene Tanszék Liturgikus orgonajáték

Földváry Miklós Egyházzene Tanszék A tridenti rítus, Liturgikus latin nyelv, Zsolozsma

Fülöp József Egyházzene Tanszék Liturgikus német nyelv

Hafenscher Károly Egyházzene Tanszék Liturgikus olvasmányok, Protestáns liturgika

Horváth Márton Levente Egyházzene Tanszék Orgona

Kocsis Csaba Egyházzene Tanszék Himnológia, Liturgikus szolgálat

Dr. Merczel György Egyházzene Tanszék Gregorián

Dr. Mezei János Egyházzene Tanszék Liturgikus orgonajáték

Mizsei Zoltán Egyházzene Tanszék Egyházzenei tárgyak, Karvezetés, Zenetörténet

Papp Anette Egyházzene Tanszék Graduál, Népének

Pétery Dóra Laura Egyházzene Tanszék Orgona, Zongorakíséret

Rajk Judit Egyházzene Tanszék Hangképzés, Kora barokk liturgikus ének, Magánének

Varga Benjámin Egyházzene Tanszék Keleti liturgikus ének, Latin nyelv, Liturgiatörténet, Liturgikus olvasmányok

Zászkaliczky Tamás Egyházzene Tanszék Korál, Orgona főtárgy