A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Bódiss Tamás Egyházzene Tanszék Orgona, egyéb egyházzenei tárgyak

Bubnó Tamás Egyházzene Tanszék Egyházzene pedagógia (pályaorientációs előkészítés), bizánci zenei kurzus

Dobszay Ágnes Egyházzene Tanszék Egyházzenei tárgyak, Transzponálás-partitúraolvasás

Dr. Enyedi Pál Egyházzene Tanszék Orgonajáték, Organológia

Farkas Domonkos Egyházzene Tanszék Gregorián, Liturgikus gyakorlat, Liturgikus szolgálat

Fekete Anikó Egyházzene Tanszék Liturgikus orgonajáték

Földváry Miklós Egyházzene Tanszék Liturgikus latin nyelv, zsolozsma, a tridenti rítus

Fülöp József Egyházzene Tanszék Liturgikus német nyelv

Hafenscher Károly Egyházzene Tanszék Protestáns liturgia, Liturgikus olvasmányok

Horváth Márton Levente Egyházzene Tanszék Orgona

Kocsis Csaba Egyházzene Tanszék Himnológia, Liturgikus szolgálat

Dr. Merczel György Egyházzene Tanszék Liturgikus orgonajáték, Gregorián

Dr. Mezei János Egyházzene Tanszék Liturgikus orgonajáték

Mizsei Zoltán Egyházzene Tanszék Egyházzenei tárgyak, Karvezetés, Zenetörténet

Papp Anette Egyházzene Tanszék Graduál, Népének

Pétery Dóra Laura Egyházzene Tanszék Orgona, Zongorakíséret

Rajk Judit Egyházzene Tanszék Magánének, Hangképzés, Kora barokk liturgikus ének

Varga Benjámin Egyházzene Tanszék Latin nyelv, Liturgiatörténet, Liturgikus olvasmányok, Keleti liturgikus ének

Zászkaliczky Tamás Egyházzene Tanszék Orgona főtárgy, korál