A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények előadóművészet - zenekar- és kórusvezető szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi vizsga módja ide kattintva olvasható (3. oldal).
A zenekar- és kórusvezetés BA szakirányon karmester specializációt idén nem indít az egyetem!

 

Feltételek:

 • biztos hallás
 • klasszikus összhangzattan
 • legalább középfokú zongoratudás

 

Főtárgyak

(beküldendő videofelvételen)

A felvételiző válasszon az alábbi négy csoportból egy-egy dalt/korált. Készítsen videofelvételt arról, ahogy a dalokat énekli és közben vezényli. (Összesen tehát 3 népdalt 2-2 versszakkal és 1 korált kérünk felvenni, kotta nélkül, az egyes dalokat vágás nélküli felvétellel.) Az általános hozzáférhetőség kedvéért a népdalok a Kodály-Vargyas kötetből, a Bach-korálok a Zeneműkiadó négyszólamú Bach korál kötetéből valók.

A) Giusto népdalok:

 • Által mennék én a Tiszán… (KV. 454.)
 • Jánoshidi vásártéren… (KV. 430.)
 • Kimegyek a doberdói harctérre… (KV. 410.)
 • Ájfalusi bíró levelet kapott… (KV. 386.)

B) Rubato népdalok:

 • Magos a rutafa… (KV. 459.)
 • Hegyek völgyek között állok… (KV.191.)
 • Elhervadt cidrusfa… (KV. 113.)
 • Szomorú fűzfának… (KV. 95.)

C) Asszimetrikus ütemű népdalok:

 • Hess páva, hess páva… (KV. 293.)
 • Angoli Borbála… (KV. 495.)
 • Rákóczi kocsmába… (KV. 494.)

D) Bach-korálok:

 • Nr. 72. Du, o schönes Weltgebäude (BWV 56.)
 • Nr. 75. Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80.)
 • Nr. 167. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BWV 245.)


Kottaforrások:

 • Kodály Zoltán: A magyar népzene. Szerk. Vargyas Lajos. Zeneműkiadó, Budapest, 1951-től.
 • J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások. Szerk. Sulyok Imre. Editio Musica, Budapest, 1982.

 

1.) Zenekari vezénylés:

 • Mozart: Kis éji zene, K. 525
 • Beethoven: 1. (C-dúr) szimfónia, op. 21
 • Schubert: 8. (h-moll) szimfónia, D. 759 („Befejezetlen”)

A műveket fejből kell vezényelni!


2.) Kórusvezénylés:

Reneszánsz

Romantika

 • F. Mendelssohn-Bartholdy: Mailied (Op. 41. No. 5.)
 • F. Mendelssohn-Bartholdy: Die Nachtigall (Op. 59. No. 4.)

20. század

 • Kodály Zoltán: Zöld erdőben
 • Bartók Béla: Héjja, héjja, karahéjja

 

A felvételizőnek kotta nélkül behatóan ismernie kell a műveket, a felvételi vizsgán a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindhárom fentebbi csoportból egy-egy – a bizottság által választott – darabot.

 

Ének

 • Egy szabadon választott  népdal éneklése (lehetőleg több versszakkal), kíséret nélkül, emlékezetből.
 • egy szabadon választott műdal éneklése zongorakísérettel vagy kíséret nélkül, emlékezetből.

A zongorakíséret lehet a  jelentkező vagy más által  előre felvett kíséret, internetes oldalon található letöltött kíséret, vagy a jelentkező éneklésével egy időben történő, más által játszott hagyományos kíséret. A jelentkező által egy időben készített ének-zongorakíséret felvétel nem javasolt! Beküldendő video-felvételen a fentiek alapján két dal, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

 

Két, különböző karakterű és eltérő stílusú zongorakíséretes műdal, esetleg népdalfeldolgozás kotta nélküli előadása.
A felvételi vizsgán zongorakísérőt az egyetem biztosít, de a felvételiző saját kísérőt is hozhat.

 

Szolfézs-zeneelmélet

(videokonferencia)

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan (diatónia és alterációk) ismerete és alkalmazása négyszólamú szűk szerkesztésben; a barokk és bécsi klasszikus formák és műfajok ismerete.

Szóbeli feladatok:

 • Hangközök, valamint hármas- és négyeshangzatok felismerése, valamint éneklése megadott basszushangra.
 • A tonális zene köréből vett zeneműrészlet lapról éneklése.
 • Klasszikus harmóniamenet(ek) akkordjainak felismerése és megnevezése hallás után.
 • Beszámoló formai ismeretekről a zongora kötelező felvételi vizsga zeneműveinek anyagából. A kották feltöltéséről a felvételiző gondoskodik.

 

1.) Írásbeli feladatok:

 • barokk vagy klasszikus zeneműrészlet szélső szólamainak és harmóniáinak (fokszámokkal) lejegyzése, diktálás után
 • fokszámokkal megadott harmónia-sor négyszólamú kidolgozása
 • kétszólamú tonális zeneműrészlet lejegyzése, diktálás után
 • egyszólamú, 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése, diktálás után.

2.) Szóbeli feladatok:

 • Összhangzattanpélda zongorázása diktálás után.
 • Beszámoló formatani ismeretekről a hangszeres/énekes (főtárgyi és kötelező zongora) felvételi vizsga zeneműveinek elemzése alapján. Kottáról a felvételiző gondoskodjék.
 • A tonális zene köréből vett zeneműrészlet lapról éneklése.
 • Hangköz- és hangzatgyakorlat (hangközök/hangzatok felismerése és éneklése megadott hangra).

 

Zongora kötelező

 • Bach: egy háromszólamú invenció, illetve bármely prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier l-ll. sorozatból, vagy egy ciklikus mű két tétele vagy más önálló darab.
 • Haydn, Mozart, Beethoven, esetleg Schubert egy szonátájának egy gyors tétele.
 • Két különböző stílusú mű. Közülük egy Bartók vagy Bartók kortársának darabja legyen.

Beküldendő videofelvételen a fentiek alapján három mű, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

 

 • Bach: Háromszólamú invenciókból két mű, vagy egy prelúdium és fuga a Wohltemperiertes Klavierból,
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven egy teljes szonátája,
 • Két előadási darab (közöttük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

Népzene

(A népzene vizsgára a szolfézs-zeneelmélet szóbeli vizsga során kerül sor)

Stílusismeret:

Egy-egy, a példatárból és az archív felvételek közül szabadon választott népdal stílusos, több versszakkal történő előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.)

Választási lehetőségek:

a Kodály-Vargyas példatárból: 2, 13, 67, 142, 178, 225, 250, 315, 332, 417, 428

az internetről (kizárólag hallás alapján tanulandók meg):

1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
3. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
4. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
5. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
6. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
7. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
8. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Gerlén (Moldva) 12183a 
9. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
10. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d

A népdalok a db.zti.hu/24ora/dalok – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (a népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg).

 

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

 

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

 

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a 
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a  www.zti.hu – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (http://db.zti.hu/).