A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Felvételi követelmények kóruskarnagy szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi vizsga módja ide kattintva olvasható (21. oldal).

Vezénylés főtárgy

(videofelvétel beküldése)

Beküldendő egy kórus előtt felvett karnagyi produkció videofelvétele.

Elvárás, hogy a jelentkező vezénylése látható legyen, továbbá a felvételen szereplő mű(vek) vágatlan formában kerüljenek rögzítésre.

 

Reneszánsz:

Romantika:

XX. század:

 • Farkas Ferenc: Bakonyi pártabúcsúztató (a Virág és pillangó c. kötetből)
 • Kodály Zoltán: Akik mindig elkésnek
 • Bartók Béla: Bánat

 

A felvételizőnek behatóan, kotta nélkül kell ismernie a műveket, a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindegyik fenti csoportból – a felvételi bizottság választása alapján - egy darabot.

 

Ének

(videofelvétel beküldése)

 • Egy barokk vagy klasszikus dal vagy ária éneklése emlékezetből,
 • Egy szabadon választott dal vagy ária, esetleg népdalfeldolgozás éneklése emlékezetből.

A darabok éneklése történhet zongorakísérettel vagy kíséret nélkül. A zongorakíséret lehet a jelentkező vagy más által előre felvett kíséret, internetes oldalon található letöltött kíséret, vagy a jelentkező éneklésével egy időben történő, más által játszott hagyományos kíséret. A jelentkező által egy időben készített ének-zongorakíséret felvétel nem javasolt.

A felvételen az egyes darabok vágatlan formában kerüljenek rögzítésre.

 

 • 1 barokk, vagy klasszikus műdal, vagy ária
 • 1 romantikus, esetleg XX. századi műdal, vagy ária
 • 1 szabadon választott műdal, népdalfeldolgozás vagy ária éneklése zongorakísérettel.

A darabokat emlékezetből, eredeti nyelven kell előadni, de a kiválasztott műsorban szerepelnie kell legalább egy magyar nyelvű darabnak. Zongorakísérőt az egyetem biztosít.

 

Zongora

(videofelvétel beküldése)

 • J. S. Bach: egy háromszólamú invenció, illetve bármely prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier l-ll. sorozatból, vagy egy ciklikus mű két tétele vagy más önálló darab.
 • Haydn, Mozart, Beethoven, esetleg Schubert egy szonátájának egy gyors tétele.
 • Két különböző stílusú mű, közülük egy Bartók vagy Bartók kortársának darabja legyen.

Beküldendő videofelvételen a fentiek alapján három mű, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

 

 • J. S. Bach: 1 prelúdium és fúga (WK) vagy egy ciklikus mű 2 tétele (gyors-lassú)
 • 1 klasszikus szonátatétel (Haydn, Mozart, Beethoven)
 • 2 előadási darab (közülük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése

 

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zeneelmélet-zeneismeret felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21. tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.