Liszt szerepe a zongorajátszásban ugyanaz, mint Euklideszé a geometriában.

Alan Walker

Felvételi követelmények kóruskarnagy szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Vezénylés

Reneszánsz:

Romantika:

XX. század:

  • Farkas Ferenc: Bakonyi pártabúcsúztató (a Virág és pillangó c. kötetből)
  • Kodály Zoltán: Akik mindig elkésnek
  • Bartók Béla: Bánat

 

A felvételizőnek behatóan, kotta nélkül kell ismernie a műveket, a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindegyik fenti csoportból – a felvételi bizottság választása alapján - egy darabot.

 

Ének

  • 1 barokk, vagy klasszikus műdal, vagy ária
  • 1 romantikus, esetleg XX. századi műdal, vagy ária
  • 1 szabadon választott műdal, népdalfeldolgozás vagy ária éneklése zongorakísérettel.

 

A darabokat emlékezetből, eredeti nyelven kell előadni, de a kiválasztott műsorban szerepelnie kell legalább egy magyar nyelvű darabnak. Zongorakísérőt az egyetem biztosít.

 

Zongora

  • J. S. Bach: 1 prelúdium és fúga (WK) vagy egy ciklikus mű 2 tétele (gyors-lassú)
  • 1 klasszikus szonátatétel (Haydn, Mozart, Beethoven)
  • 2 előadási darab (közülük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

Elméleti tárgyak (csak írásbeli)

- Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

- Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

- Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.