Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus hárfaművész szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

1.) 25 perc szabadon választott zenei anyag, amelynek tartalmaznia kell régizenét vagy barokk művet és 20. századi hárfadarabokat, valamint az alábbi két műből valamelyiket:

2.) A felvételi helyszínén a felvételi bizottság által választott etűd vagy műrészlet lapról olvasása hangszerrel.

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése