Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus hárfaművész szakirányon

Főtárgy:

Kötelező anyag:

- Marcel Tournier: az Images No. 3 – szvit, 1. tétel: La volière magique (a kotta letölthető innen)

- lapról olvasás

Szabadon választott:

- kb. 25 perces műsor, melynek tartalmaznia kell három különböző stílust (pl. barokk, romantika, XX. század)


 

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.