Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus hárfaművész szakirányon

Főtárgy:

1.) 25 perc szabadon választott zenei anyag, amelynek tartalmaznia kell régizenét vagy barokk művet és 20. századi hárfadarabokat.

2.) A felvételi helyszínén a felvételi bizottság által választott etűd vagy műrészlet lapról olvasása hangszerrel.

3.) Négy zenekari részlet:

  • Berlioz: Fantasztikus szimfónia – I. hárfa
  • Bartók: Concerto – I. hárfa (részletek)
  • Csajkovszkij: Hárfakadencia a Hattyúk tava című balettből
  • Verdi: A végzet hatalma nyitány (részletek)
    letölthető kották

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése