Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár

A szakirányú továbbképzés neve:
Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szak.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szakvizsgázott pedagógus (zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakterületen).

MunkarendFin.formaKöltségtérítésKépzési időKépzés helyeKépzési terület
EstiÖnköltséges160.000 Ft/félév4 félévBudapestPedagógusképzés


A szakképzettségről röviden:
A képzés teljes értékű pedagógus-szakvizsgát ad, amely figyelembe vehető a pedagógus pálya előmeneteli folyamatában, a minősítésben, és felhatalmaz mentortanári és gyakorlatvezetői tevékenység folytatására. Mivel a Zeneakadémián kizárólag zenei területen készítünk fel mentortanárokat, a kötelező, minden szakképzés anyagát képező tartalom mellett jelentős arányban szerepel szakma-specifikus tartalom, amely segíti a képzést elvégzőket a szakmai szinten tartásban, metodikai és szemléletbeli megújulásban, pályájukon szerzett tapasztalataik áttekintésében, rendezésében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

Jelentkezési határidő a 2020/21-es tanévre:
2020. augusztus 28., péntek

A jelentkezés feltételei:
Alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben szerzett, zenetanári, zeneművész-tanári vagy ének-zene tanári szakképzettséget igazoló oklevél és legalább tíz év pedagógus-munkakörben eltöltött (munkáltatói igazolással hitelesített) szakmai gyakorlat. A szakmai tapasztalat időtartamát azon tanév (vagy félév) első napjához képest kell számítani, amelyre irányuló felvételi eljárásban a jelentkező részt vesz.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje:
A kötelező ismeretkörök modulja tekintetében beszámítható más pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésben teljesített kötelező ismeretkör-modul.

A jelentkezés módja:
A fenti időpontig kell eljuttatni az alábbi dokumentumokat:

  • Egy óravázlat a jelentkező saját reflexióival,
  • Szakmai önéletrajz,
  • Motivációs levél arról, hogy a továbbképzés hogyan kapcsolódik a jelentkező saját szakmai munkájához, terveihez,
  • Munkáltatói igazolás(ok).

A dokumentumokat postai úton vagy személyesen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanulmányi Osztályához (1061, Liszt Ferenc tér 8.) kell eljuttatni, vagy e-mailben a battaglia.bettina[kukac]zeneakademia.hu címre küldve, tárgyként megjelölve: Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár.

A felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján az egyetem a gyakorlati vizsga szervezéséért jelentkezésenként 3 500 forint külön eljárási díjat állapított meg, melyet a 10032000-01426768-00000000 számú számlára kérünk átutalni. A közlemény rovatba kérjük, írja be: A felvételiző neve, Mentorképzés felvételi díj. A befizetett eljárási díjról számlát állítunk ki. Ha elektronikusan kéri a számla megküldését, akkor ezt a felvetelidijak[kukac]zeneakademia.hu email címre jelezze, és az igényt jelző e-mailre válaszolva ezt megküldjük.

A benyújtott dokumentumok értékelése:
A jelentkezéskor benyújtott dokumentumokat a felvételi bizottság értékeli. Elérhető pontszám: 35 pont. A legalább 20 pontot elérő jelentkezők jutnak tovább a gyakorlati vizsgára. A gyakorlati vizsgára továbbjutó jelentkezőket behívó levélben értesítjük.

Felvételi gyakorlati vizsga:
A továbbjutó jelöltek szóbeli gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a felvételi bizottságnak a jelentkezéskor benyújtott dokumentumokhoz kapcsolódó kérdéseire kell válaszolniuk. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám: 15 pont.

A felvételi, gyakorlati vizsga időpontja és helyszíne:
2020. június 25., csütörtök 10–13 óra, Ligeti György Épület -120. terem (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.)

A felvételi döntés:
A Felvételi Vizsgáztató Bizottság javaslata alapján a jelentkezők felvételéről a rektor dönt. Az Egyetem a felvételről szóló döntését írásbeli határozatban, legkésőbb a jelentkező felvételi vizsgájának utolsó napját követő 45 napon belül közli a jelentkezővel.