A Jazz Tanszék története

Magyarországon a jazz műfaját az ötvenes években ideológiai okokból szigorúan tiltották. Később átkerült a "tűrt" osztályba, 1965-ben pedig az állami zeneoktatásban is helyet kapott: jazz tanszak létesült a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában. Nagy előrelépés volt ez azokban az években, hiszen nemcsak egy új műfaj, hanem ezzel együtt egy újfajta előadási gyakorlat, a rögtönzésből fakadó, a hagyományostól eltérő zenei gondolkodás is feltűnt a magyar zeneoktatásban. Az új típusú képzés előkészítését és megvalósítását Gonda János vállalta, aki 1965-1997 között vezette a Jazz Tanszéket. A tanszék kezdettől fogva önálló tagozatként működött, amely hat hangszeres valamint ének szakra tagozódott. Az oktatói közösség gerincét a mai napig a magyar jazzművészet elismert képviselői alkotják, akik mellett számos klasszikus zenei szakember is közreműködik az oktatásban.

A tanszék történetében újabb szakaszt jelentett a felsőoktatásba való integrálás: 1990-ben a tanszék betagozódott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetébe és hivatalosan is főiskolai tanszékké alakult át.  Ezzel együtt új szakok létesültek, számos új tárgy került bevezetésre, jelentősen kibővült a tanítás anyaga, emelkedtek a vizsgakövetelmények és több tárgyat a növendékek más tanszék keretein belül vehetnek fel. 2000-ben, a Zeneakadémia egyetemmé alakításakor a Jazz Tanszék is egyetemi tanszékké vált.

Gonda János után 1997–2000-ig Borbély Mihály, majd 2000–2021-ig Dr. Binder Károly vezette a tanszéket. A teljesség igénye nélkül a magyar zenei élet olyan meghatározó alakjai vesznek illetve vettek rész a tanszék munkájában, mint Babos Gyula, Dr. Binder Károly, Berkes Balázs, Borbély Mihály, Fekete-Kovács Kornél, Friedrich Károly, Gőz László, Juhász Gábor, Kőszegi Imre, László Attila, Oláh Kálmán és Vukán György.

A Jazz Tanszéken az egyes szakokat jelenleg a következő képzési formákban oktatjuk: a jazz-zongora, jazzszaxofon és jazz-zeneszerzés szakirányokat alapszintű (BA) és mesterképzés (MA), a jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazzbőgő, jazztrombita, jazzharsona, jazzdob, jazzének szakirányok növendékeit pedig osztatlan tanárképzés (OT10) keretein belül. A mester diplomával rendelkező hallgatóknak lehetőségük van megszerezni a Jazz-Előadóművészi DLA fokozatot a Doktori Iskola keretein belül.