Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György
Stachó László

Stachó László

Tanárképzési Tanszék

Szuggesztív kommunikáció

 
Született: 1977, Szeged
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: tudományos munkatárs
 
Oktatott tárgyak:
Pedagógia és pszichológia tárgyak:
Bevezetés a pszichológiába
Személyiség- és fejlődéspszichológia
Zenepszichológia
Előadóművészet a zenepszichológia szemszögéből
 
Tanulmányok:
2004: muzikológus, -tanári diploma, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.
2005: média-kommunikáció szakirányi oklevél, Mathias Corvinus Collegium.
2006: pszichológusi diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
2007: elméleti nyelvészi diploma, Szegedi Tudományegyetem.
2004- : a zenetudományi doktori program hallgatója, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.
2006- : a zenetudományi doktori program hallgatója, Jyväskyläi Egyetem (Finnország).
 
Mesterkurzusok:
Erik T. Tawaststjerna (zongora, 1995), Jacques van Oortmerssen (orgona, 1999), Malcolm Bilson (fortepiano, 2003, 2004), Spányi Miklós (fortepiano, 2003, 2008), Jacques Ogg (fortepiano, 2004), Jaap Schröder (kamarazene, 2004), Rados Ferenc (zongora, kamarazene, 2005, 2006), Alekszej Ljubimov (fortepiano, 2006), Vilmányi Alexandra (csembaló, 2009), Rév Lívia (zongora, 2010).
 
Oktatói tevékenység:
Kurzusok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (2005-től):
  • Pedagógia és pszichológia
  • Előadóművészet a zenepszichológia szemszögéből
  • Zenepszichológia
Kurzusok a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán (2005-től):
  • Kamarazene
  • Zeneelmélet
  • 20. századi előadóművészet-történet
  • Historikus források
  • Zenepszichológia
2007-től: a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának tanársegédje.
 
Egyéb tudományos és társadalmi tevékenység:
2000–2002: a LélekJelenLét c. társadalomtudományi folyóirat alapító tagja és felelős szerkesztője (a folyóirat kiadója a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium).
2002-től: a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium senior tagja.
2005-től: a Mathias Corvinus Collegium senior tagja.
2005: az ELTE Média és erőszak-konferenciájának fő szervezője.
2006: a Bartók születésének 125. évfordulóján, 2006. március 25-én a zeneszerző szülővárosában, Nagyszentmiklóson (Sânnicolau Mare, Románia) megrendezett jubileumi tudományos ülésszak szervezője és előadója.
2006: a Finn Tudományos Akadémia „Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research" kutatócsoportjának alapító tagja.
 
Főbb publikációk:
 
Könyvszerkesztés:
Stachó László, Molnár Bálint (szerk., 2009): A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Mathias Corvinus Collegium – Századvég Kiadó, Budapest.
 
A Mathias Corvinus Collegium 2004/2005. évkönyvének főszerkesztője.
 
Filmek:
Mozart négykezes zongoraművei (koncertfilm). Közreműködik Stachó László és Maxim Emelyanychev (zongora), rendezte Szél Zsolt. pART TV, 2008.
 
Szabad egy menüettre? – Haydn: Mester és tanítvány, I–II. rész. Rendezte Balogh Zsolt, közreműködik Stachó László és Szabó Ferenc János (zongora). Magyar Televízió, 2009.
 
Tudományos publikációk (válogatás):
Stachó László (2000): „Beteg" modulok a mondatfeldolgozásban: afáziásokkal végzett vizsgálatok eredményei. LélekJelenLét 1 (1), 1–16.
 
Stachó László (2001): A zeneértés szemantikai szintjeiről: velünkszületett, mélylélektani és kognitív útirányjelzők a zenék jelentéseinek kibontásában. Magyar Pszichológiai Szemle, 56 (3), 465–477.
 
Stachó László (2002): Pszichológia és interdiszciplinaritás: beváltak-e Piaget régi jóslatai a lélektan jövőjéről? In: Jankovits László, Vankó Annamária, Somogyi Judit (szerk.): Annona. Pécs: PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium, 194–199.
 
Stachó László (2002): Zenetudomány és lélektan: egymásra tekintve. Magyar Zene, 40 (3), 339–354.
 
Stachó László, Dudás Róbert, Ivády Rozália, Kothencz Gabriella, Janka Zoltán (2003): Addenbrooke's Kognitív Vizsgálat: a magyar változat kifejlesztése. Psychiatria Hungarica, 18 (4), 226–240.
 
Stachó László, Molnár Bálint (2003): A médiaerőszak: tények és mítoszok. Médiakutató, 2003 tél, 23–52. Interneten is elérhető.
 
Stachó László (2005): Hányféleképpen értjük és szeretjük a zenét? – A zeneértés velünkszületett, mélylélektani, kulturális és kognitív útirányjelzői. In: Lindenbergerné Kardos Erzsébet (szerk.): Zeneterápia (szöveggyűjtemény). Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs, 235–250.
 
Stachó László (2005): A diszkurzív csatatér. In: Lukács Ágnes (szerk.): Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 517–530. Interneten is elérhető.
 
Stachó László (2006): A bartóki generációk után, avagy paradigmaváltás a népzenekutatásban? Szeged [– A város folyóirata], 18. évf., 3. szám (2006. március), 32–37.
 
Stachó László (2006): Szép vagy, gyönyörű vagy… Magyarország? – Bartók különös honvágya. Muzsika, 2006. május (49. évf., 5. szám), 36–40. Interneten is elérhető. – Bővített változat: Szép vagy, gyönyörű vagy… Magyarország? – Bartók különös honvágya. In: Tandi Lajos (szerk., 2006): A szülőföld kötelez. Bartók Béla és Szeged. Szeged: Bába Kiadó, 113–122.
 
László Stachó (2006): Interpretation of the emotional content of musical performance by 3- to 6-year-old children. In: Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition. Bologna: Bononia University Press (CD-lemez, ISBN 88-7395-155-4). Interneten is elérhető.
 
László Stachó (2008): Bartók's ‘fatherland melody': A reexamination. In: Mirjana Veselinović-Hofman (szerk.): Musical Folklore as a Vehicle? Belgrád: Serbian Musicological Society – International Musicological Society, 153–160.
 
Stachó László (2008): Érték, öröm és haszon a Kodály-módszerben. Parlando, 50 (2), 21–28. Interneten is elérhető.
 
Stachó László (2009): Zenébe rejtett jelentések: bevezetés a zene lélektanába. In: Szegedtől Szegedig. Antológia – 2009. Szeged: Bába Kiadó, 2. kötet: 640–656.
 
László Stachó (közlés előtt): Signification musicale et expressivité temporelle dans l'interprétation musicale: une vision basée sur la théorie de la pertinence. In: Márta Grabócz (szerk.): Topiques et stratégies narratives en musique. Paris: L'Harmattan.
 
László Stachó, Suvi Saarikallio, Minna Huotilainen, Petri Toiviainen (közlés előtt): Perception of the emotional content of musical performance by 3- to 7-year-old children.
 
Fontosabb könyvrecenziók:
Stachó László (2002): Adrian Pilkington: Poetic Effects: A Relevance Theory Perspective. (John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, 2000.) Magyar Nyelv, 98 (1), 88–91. Interneten is elérhető.
 
Stachó László (2005): Zene, tudomány és kreativitás. (Vitányi Iván – Sági Mária: Kreativitás és zene [1. kötet], Sági Mária – Vitányi Iván: Kreativitás és zene [2. kötet]. A generatív zenei képességek vizsgálata Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) Muzsika, 48 (2), 36–38. Interneten is elérhető.
 
Stachó László (2005): Mit akarsz tőlem, zene? (Carl Dahlhaus – Hans Heinrich Eggebrecht: Mi a zene? Osiris Kiadó, Budapest, 2004.) Muzsika, 48 (6), 37–38. Interneten is elérhető.
 
Zenei publicisztika:
2004-től: hangversenykritikák a Magyar Rádióban (http://www.mr3-bartok.hu – Új Zenei Újság), önálló rádióműsor A hét zeneműve-sorozatban; hangversenykritikák, könyvbírálatok és interjúk a Muzsika c. folyóiratban (www.muzsika.net) és a Fidelio internetes magazinban (www.fidelio.hu).
 
Fontosabb konferencia-előadások:
Dr. Kovács Zoltán, Stachó László, Dr. Dudás Róbert, Dr. Janka Zoltán: Hipnotikus transz befolyása a zenei élményre. A Magyar Megismeréstudományi Alapítvány VIII. Országos Kongresszusa, Szeged, 2000. február 5.
 
Stachó László: Egy újfajta zenetudomány felé: az első lépések a megismeréstudomány, mesterséges intelligencia és a zeneelmélet (szisztematikus zenetudomány) metszetterületében. A Magyar Megismeréstudományi Alapítvány VIII. Országos Kongresszusa, Szeged, 2000. február 6.
 
László Stachó: The Role of Short-Term Memory in Music Skill Acquisition. VII International Symposium on Systematic and Comparative Musicology, III International Conference on Cognitive Musicology (joint conferences), konferenciaelőadás. Jyväskyläi Egyetem (Finnország), 2001. július 23-án.
 
Stachó László: Közép-Európa lélektana: egy normatív program. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskyläi Egyetem, Finnország, 2001. augusztus 9.
 
Stachó László: A kognitív szemlélet a magyar népzenekutatásban. A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Szeged, 2002. május 30.
 
Stachó László: Szép vagy, gyönyörű vagy… Magyarország? – Bartók különös honvágya. VI. Eötvös Konferencia, Eötvös Collegium, Budapest, 2005. április 24.
 
Stachó László: A médiaerőszak mint tudományelméleti probléma. Média és erőszak-konferencia, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete, Budapest, 2005. május 13.
 
László Stachó: You are so beautiful, so splendid… my Hungary? – Bartók's curious longing for the fatherland. Előadás a „Bartók's Orbit" c. konferencián 2006. március 23-án (nemzetközi konferencia Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma szervezésében).
 
Stachó László: Szép vagy, gyönyörű vagy… Magyarország? – Bartók különös honvágya. Előadás a Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos emlékülésen Nagyszentmiklóson (Sânnicolau Mare), 2006. március 25-én.
 
László Stachó: Interpretation of the emotional content of musical performance by 3- to 6-year-old children. 9th International Conference on Music Perception and Cognition, konferenciaelőadás, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2006. augusztus 22.
 
László Stachó: Luovuuden ilmeneminen kansanmusiikin variaatioissa: kognitiivinen näkökulma [A kreativitás jelensége a népzenei variációképződésben kognitív nézőpontból – finn nyelven]. Előadás a Finn Zenetudományi Társaság 11. szimpóziumán az Oului Egyetemen (Finnország), 2007. március 30.
 
László Stachó: Experimental analysis of historical piano playing. Poszter a „Summer School in Sound and Music Computing" nyári egyetemen, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm, 2007. július 2–6.
 
László Stachó: Exploring expressive timing in musical performance: narrative perspectives. 18th Congress of the International Musicological Society, Symposium 'Narrativity and Signification in Music: Tools for a Transdisciplinary Approach', kongresszusi szimpóziumi előadás, Universität Zürich, 2007. július 12.
 
László Stachó: Cognitive predictability and relative importance as determinants of subtle tempo changes in nineteenth-century piano performing tradition: an empirical approach. CHARM/RMA Annual Conference on 'Musicology and recordings', konferenciaelőadás, Royal Holloway, University of London, Egham (Egyesült Királyság), 2007. szeptember 13–15.
 
Stachó László: Kodály, az (a)politikus. Előadás a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Kodály-emlékkonferenciáján, 2007. október 10.
 
Stachó László: Zenébe rejtett jelentések: bevezetés a zene lélektanába. Előadás a „Mindentudás Egyeteme – Szeged" sorozat V. szemeszterében, Szegedi Tudományegyetem, 2007. október 24. Az előadás megtekinthető az interneten.
 
Stachó László: Társadalmi tervezés és nemzetgazdasági haszon a Kodály-módszerben: a 2000-es évek kihívásai. Előadás a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara által megrendezett „Lehet-e a zene mindenkié? A Kodály-pedagógia és a zeneoktatás sorsa a jelenkori Magyarországon" c. szimpóziumon, 2007. december 13.
 
Stachó László: Relevancia és zenei előadás. Előadás az Erasmus Kollégium Kortárs morálfilozófia és Nyelv, nyelvfilozófia, nyelvi ismeretterjesztés kutatócsoportjainak „Semmi nincs úgy" c. közös konferenciáján, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2008. április 29.
 
László Stachó: The impact of musical meaning on rubato playing in historical recordings. 10th International Congress on Musical Signification, kongresszusi előadás, Vilnius (Litvánia), 2008. október 21–25.
 
László Stachó: Bartók's Fatherland Melody: A Reexamination. Előadás a Szerb Zenetudományi Társaság „Musical Folklore as a Vehicle?" c. nemzetközi konferenciáján, 2008. november 19–21.
 
Stachó László: Új zenepszichológiai és -pedagógiai képzés és kutatás a Zeneakadémián: egy sokéves terv. Előadás a Kokas Klára 80. születésnapja alkalmából „A zene felemeli kezeimet" címmel megrendezett ünnepen, 2009. április 18.
 
Stachó László: Az érzelem- és tudásszerveződés új változatai: meghatározó mediális fordulat? Előadás a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az ORTT V. Nemzetközi Médiakonferenciáján („A média hatása a gyermekekre és fiatalokra"), Balatonalmádi, 2009. szeptember 30.
 
László Stachó: The impact of musical predictability on rubato playing in historical recordings[: An empirical approach]. Royal Musical Association Research Students' Conference, University of York, 2010. január 7–9.
 
László Stachó: The Ugly in Music. Plenáris előadás az "International Summer School in Systematic Musicology" (ISSSM2010) nyári egyetemen, Jyväskyläi Egyetem (Finnország), 2010. augusztus 15.
 
 
 
Stachó László: A zenébe rejtett személyiség: bevezetés a zenei előadóművészet lélektanába. Előadás a „Szabadegyetem – Szeged" sorozat VII. szemeszterében, Szegedi Tudományegyetem, 2011. március 30. Az előadás megtekinthető az interneten: http://www.u-szeged.hu/szabadegyetem/zenebe-rejtett/zenebe-rejtett
 
Interjú
 
Stachó László: „Szabaddá tenni a muzsikus diákokat" (Horváth Adél interjúja). Figaro (az LFZE HÖK lapja) és Fidelio Edu-Art online, 2011. június 10.
 
Fontosabb díjak és ösztöndíjak:
1998–2001: Köztársasági Ösztöndíj – három alkalommal.
2001: a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány ösztöndíja.
2005–2008: Kodály Zoltán alkotói ösztöndíj (Oktatási és Kulturális Minisztérium) – három alkalommal.
2006: az Európai Kognitív Zenetudományi Társaság fiatal kutatói nívódíja (ESCOM Young Researchers Award).
2007/2008. tanév: a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Habilitas ösztöndíja.
2006/2007., 2009/2010. tanév: a Jyväskyläi Egyetem (Finnország) kutatói ösztöndíja.
 
Fontosabb versenyeredmények:
1993: a Budapesti Olasz Kultúrintézet Verdi-versenye (csapatvezető), csapatban 1. helyezés.
1997: a Magyar Televízió Kodály-vetélkedősorozata (csapatvezető), csapatban 2. helyezés.
1998: József Attila Tudományegyetem, Egyetemi Zenei Verseny, 1. helyezés.
2003: XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció, fejlődés- és szociálpszichológia alszekció, 2. helyezés.
2003: I. Országos Művészettudományi Diákköri Konferencia, zenetudomány szekció, 1. helyezés.
 
Szakmai tagság:
A Nemzetközi Zenetudományi Társaság tagja
A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja
A Kokas Klára Alapítvány kuratóriumi tagja
 
Elérhetőség: