Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

2019. október

25 18:00
Esztergom – Gyulafehérvár, a Bakócz Graduálétól az Öreg Graduálig

A Schola Academica hangversenye

Liturgikus énekek Magyarországon a reformáció korában

Kálvin téri református templom

Ingyenes