Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés feltételei az LFZE PhD tagozatán

A doktori fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen kívül, egyéni program keretében is fel lehet készülni. Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés általános feltételeit az LFZE Doktori Szabályzatának (DSZ) 19. §-a szabályozza.

Az egyéni képzésre történő jelentkezés általános feltételei:

 • betöltött 35. életév,
 • igazolt jelentős tudományos eredmény a zenetudomány területén,
 • a szakmai terület átfogó ismerete,
 • legalább „jó” minősítésű (vagy ezzel egyenértékű) diploma megléte a DSZ 12. §-a szerint (gyengébb minősítésű oklevél elfogadását a PhD Doktori Tanács csak a rendkívül kivételes szakmai teljesítményt nyújtó jelentkező számára engedélyezheti),
 • legalább egy nyelvből (választható nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, valamint nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) letett középfokú (B2 szintű) vagy annál magasabb szintű, C típusú (komplex) államilag akkreditált (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga,
 • a felvételi eljárási díj befizetése.

Az egyéni képzésre történő jelentkezés jelentkezési lapon történik. A jelentkezés benyújtása folyamatos. A PhD Doktori Tanács soron következő tanácsülésén dönt az egyéni képzésre történő jelentkezések elfogadásáról.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a jelentkezési díj befizetésének igazolása (13.000,- Ft),
 • szakmai önéletrajz (mely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenetudományi tevékenységét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, publikációk jegyzékét stb.),
 • összefoglaló kutatási terv/disszertációvázlat (4-5 oldal terjedelemben), bibliográfiával
 • legalább „jó” minősítésű egyetemi diploma másolata,
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

 

A jelentkezőt a PhD Doktori Tanács akkor hallgatja meg, ha az előzetesen leadott, tudományos tevékenységét bemutató anyag alapján arra alkalmasnak tartja. A meghallgatás során a jelentkező dokumentumokkal igazolja, hogy addigi pályája során jelentős tudományos eredményeket ért el és kellő kutatói jártasságra tett szert, illetve bizonyságot tesz arról, hogy a szervezett doktori képzés első szakasza által nyújtottakkal egyenértékű szakmai ismereteket szerzett, kutatási terve megfelel a doktori képzésben elvártaknak, valamint a megkívánt nyelvismerettel rendelkezik.

A meghallgatást követően a PhD-DT által kiadott, a komplex vizsgára történő bejelentkezésre vonatkozó engedély egy évig érvényes. Az engedély kiadásától számított egy éven belül a fokozatot szerezni kívánó egyéni felkészülőnek komplex vizsgára kell jelentkeznie. A komplex vizsga teljesítésével az egyéni felkészülő a soron következő félév elején létesített hallgatói jogviszony keretében megkezdi a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszát (a négy féléves egyéni felkészülést). A komplex vizsga az egyéni felkészülő doktori tanulmányainak első félévébe számít bele.

A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszában az egyéni felkészülőknek a szervezett doktori képzésben részt vevő doktoranduszokkal azonos tanulmányi kötelezettségeket kell teljesíteniük, azaz a doktori képzés második szakaszában előírt tanegységeket (összesen 120 kredit értékben) meg kell szerezniük. A négy féléves egyéni doktori képzés lerövidíthető az egyéni doktorhallgató által kérelmezett kreditelismertetéssel, de a négy félév során teljesítendő 120 kreditből legalább 40 kreditet a doktori programban kell teljesíteni, azaz az egyéni felkészülőnek legalább egy félévre be kell iratkoznia a programba a fokozatszerzéshez.

 

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

 

Az új egyéni doktori képzés tanulmányi tájékoztatója innen letölthető.