Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Batta András Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás főtárgy

Belinszky Anna Zenetudományi Tanszék Zeneirodalom

Csobó Péter György Zenetudományi Tanszék Műelemzés, műértelmezés, Művelődéstörténeti szeminárium

Fazekas Gergely Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet, 17-18. századi zene, Speciális kurzusok, Zenetudományi szeminárium

Gilányi Gabriella Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Műelemzés, műértelmezés

Kaczmarczyk Adrienne Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet, Zenetörténeti kutatás, Paleográfia, Propedeutika, Esztétika, Latin

Kovács Sándor Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet, Általános és magyar zenetörténet főtárgy, Zenetudományi szeminárium

Kovács Zoltán Zenetudományi Tanszék Etika, Filozófiatörténet, Esztétika, Művelődéstörténet

Körösvölgyi Zoltán Zenetudományi Tanszék Művészettörténet, Művészeti menedzsment ismeretek

Lippe, Angelika Zenetudományi Tanszék Német nyelv, Magyar nyelv

Loch Gergely Zenetudományi Tanszék Általános és magyar zenetörténet, Zenetörténet-népzene, Az elektroakusztikus zene története és irodalma

Mácsai János Zenetudományi Tanszék Általános Zenetörténet

Nagy Nóra Zenetudományi Tanszék Angol nyelv, magyar nyelv külföldi hallgatóknak

Dr. Pap János Zenetudományi Tanszék Akusztika

Pásztor Balázs Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv (külföldi hallgatóknak)

Péteri Lóránt Zenetudományi Tanszék Zenetörténet, Mahler életműve

Solymos Péterné Noda Yumi Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv

Dr. Solymosi Tari Emőke Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet

Somfai László Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás főtárgy, Zenetudományi szeminárium

Szacsvai Kim Katalin Zenetudományi Tanszék Magyarország zenekultúrája

Tallián Tibor Zenetudományi Tanszék Zenetudományi kutatás, Operatörténet, Zenetudományi szeminárium

Tarnay Annamária Zenetudományi Tanszék Olasz nyelv

Vikárius László Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Urtext, Bartók Béla munkássága, PhD doktorszeminárium