Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Belinszky Anna Zenetudományi Tanszék Zeneirodalom

Fazekas Gergely Zenetudományi Tanszék 17-18. századi zene, Általános és magyar zenetörténet főtárgy, Általános zenetörténet, Speciális kurzusok, Zenetudományi szeminárium

Gilányi Gabriella Zenetudományi Tanszék Műelemzés, Műértelmezés, Zenetörténeti kutatás főtárgy

Kaczmarczyk Adrienne Zenetudományi Tanszék Esztétika, Latin, Paleográfia, Propedeutika

Kovács Sándor Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet, Zenetudományi szeminárium

Kovács Zoltán Zenetudományi Tanszék Esztétika, Etika, Filozófiatörténet, Művelődéstörténet

Körösvölgyi Zoltán Zenetudományi Tanszék Művészeti menedzsment ismeretek, Művészettörténet

Lippe, Angelika Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv, Német nyelv

Loch Gergely Zenetudományi Tanszék Általános és magyar zenetörténet, Az elektroakusztikus zene története és irodalma, Zenetörténet-népzene

Mácsai János Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet

Nagy Nóra Zenetudományi Tanszék Angol nyelv, Magyar nyelv külföldi hallgatóknak

Dr. Pap János Zenetudományi Tanszék Akusztika

Pásztor Balázs Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv (külföldi hallgatóknak)

Péteri Lóránt Zenetudományi Tanszék Mahler életműve, Zenetörténet

Solymos Péterné Noda Yumi Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv

Dr. Solymosi Tari Emőke Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet

Somfai László Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás főtárgy, Zenetudományi szeminárium

Tallián Tibor Zenetudományi Tanszék Operatörténet, Zenetörténeti kutatás főtárgy, Zenetudományi szeminárium

Tarnay Annamária Zenetudományi Tanszék Olasz nyelv

Vikárius László Zenetudományi Tanszék Bartók Béla munkássága, PhD doktorszeminárium, Urtext, Zenetörténeti kutatás főtárgy