A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Batta András Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás főtárgy

Belinszky Anna Zenetudományi Tanszék Zeneirodalom

Csobó Péter György Zenetudományi Tanszék Műelemzés, műértelmezés

Fazekas Gergely Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet, 17-18. századi zene, speciális kurzusok

Gilányi Gabriella Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Műelemzés, műértelmezés

Kaczmarczyk Adrienne Zenetudományi Tanszék Zenetudományi kutatás, Zeneesztétika, Latin

Kovács Sándor Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet, általános és magyar zenetörténet főtárgy

Kovács Zoltán Zenetudományi Tanszék Etika, Filozófiatörténet, Esztétika, Művelődéstörténet

Körösvölgyi Zoltán Zenetudományi Tanszék Művészettörténet

Lippe, Angelika Zenetudományi Tanszék Német nyelv, Magyar nyelv

Loch Gergely Zenetudományi Tanszék Általános és magyar zenetörténet, Zenetörténet-népzene, Az elektroakusztikus zene története és irodalma

Mácsai János Zenetudományi Tanszék Általános Zenetörténet

Nagy Nóra Zenetudományi Tanszék Angol nyelv, magyar nyelv külföldi hallgatóknak

Olsvay Endre Zenetudományi Tanszék Szolfézs-zeneelmélet, transzponálás, partitúraolvasás

Pap János Zenetudományi Tanszék Akusztika

Pásztor Balázs Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv (külföldi hallgatóknak)

Péteri Lóránt Zenetudományi Tanszék Zenetörténet, Mahler életműve

Solymos Péterné Noda Yumi Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv

Solymosi Tari Emőke Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet

Somfai László Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás főtárgy

Szacsvai Kim Katalin Zenetudományi Tanszék Magyarország zenekultúrája

Tallián Tibor Zenetudományi Tanszék Zenetudományi kutatás, Operatörténet

Tarnay Annamária Zenetudományi Tanszék Olasz nyelv

Vikárius László Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Urtext