Apjok Vivien Népzene Tanszék Zene és tánc

Dr. Árendás Péter Népzene Tanszék Kamarazene, Népi brácsa főtárgy, Népzene doktorkollégium, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Balázs Boglárka Népzene Tanszék Beszédgyakorlat, Hangegészségtan

Balogh Kálmán Népzene Tanszék Népi cimbalom főtárgy, Tanítási módszertan

Bognár Szilvia Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Dr. Bolya Mátyás Népzene Tanszék Kottagrafika, Népi citera és koboz főtárgy, Népzenei adatok, digitális archívum, Népzenetudomány- és kutatástörténet, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Bolyki Sára Népzene Tanszék Lejegyzés, Népi ének főtárgy, Népzene

Csávás Attila Népzene Tanszék Népi klarinét-tárogató főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Csenki Zalán Népzene Tanszék Koboz főtárgy, Repertoárismeret

Cserta Balázs Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy

Doór Róbert Népzene Tanszék Népi bőgő, cselló, ütőgardon, tamburabőgő főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Dudás Klára Népzene Tanszék Népi citera főtárgy

Eredics Áron Népzene Tanszék Tambura főtárgy

Eredics Benjamin Népzene Tanszék Kamarazene, Lejegyzés, Tambura főtárgy

Eredics Dávid Gergely Népzene Tanszék Lejegyzés, Népi furulya főtárgy, Népi klarinét-tárogató főtárgy

Eredics Gábor Népzene Tanszék Kamarazene, Népzene, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Eredics Salamon Népzene Tanszék Népi harmonika főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Farkas Zoltán Népzene Tanszék Néptánc

Gárgyán Zoltán Tamás Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy

Gombai Tamás Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Havay Viktória Népzene Tanszék Folklórelmélet

Dr. Héjja Bella Emerencia Népzene Tanszék Népi ének főtárgy, Szolfézs, Tanítási módszertan

Herczku Ágnes Népzene Tanszék Kamarazene, Repertoárismeret

Istvánfi Balázs Népzene Tanszék Kamarazene, Népi duda főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Juhász Zoltán Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy

Kompár-Rőmer Judit Népzene Tanszék Népzeneelmélet

Konkoly Csenge Népzene Tanszék Népi ének főtárgy, Repertoárismeret

Lehőcz Alexandra Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Lipták Dániel Népzene Tanszék Magyar népzene, Népzenei analízis

Medgyesy-Schmikli Norbert Népzene Tanszék Magyar zenetörténet és népzenetörténet, Repertoárismeret, Ünneplő iskola – énekes és hangszeres formában egykor és a 21. században

Mihó Attila Népzene Tanszék Lejegyzés, Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Nagy Katarin Népzene Tanszék Hangképzés

Nagy Zsolt Népzene Tanszék Népi brácsa főtárgy

Németh András Népzene Tanszék Repertoárismeret, Tanítási módszertan, Tekerő főtárgy

Németh István Csaba Népzene Tanszék Népzene és műzene kapcsolata, Szolfézs-zeneelmélet

Nyitrai Marianna Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Palócz Réka Népzene Tanszék Hangképzés, Reflektív szeminárium

Richter Pál Népzene Tanszék Magyar zenetörténet és népzenetörténet

Sebő Ferenc Népzene Tanszék Repertoárismeret

Sipos János Népzene Tanszék Szomszéd és rokon népek zenéje

Szabó Dániel Népzene Tanszék Forrásismeret, Népi cimbalom főtárgy, Népzeneelmélet (dialektológia), Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Szilágyi Boglárka Népzene Tanszék Lejegyzés, Népzene, Népzeneelmélet, Szolfézs-zeneelmélet, Tanítási módszertan

Szlama László Népzene Tanszék Kamarazene, Népi citera és koboz főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Tóth Orsika Népzene Tanszék Hangképzés

Végh Andor Népzene Tanszék Népi duda főtárgy, Repertoárismeret

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan