Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

Árendás Péter Népzene Tanszék Népi brácsa főtárgy, népi vonós kamarazene, repertoárismeret

Balázs Boglárka Népzene Tanszék Beszédgyakorlat, Hangegészségtan

Balogh Kálmán Népzene Tanszék Népi cimbalom főtárgy, Tanítási módszertan, Repertoárismeret

Bárdosi Ildikó Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Berta Alexandra Népzene Tanszék Citera főtárgy

Bolya Mátyás Népzene Tanszék Citera és koboz főtárgy

Boros-Guessous Majda Mária Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Brauer-Benke József Népzene Tanszék Népzeneelmélet, Szolfézs-Zeneelmélet

Csávás Attila Népzene Tanszék Tárogató és népi klarinét főtárgy, Tanítási módszertan, Repertoárismeret

Csenki Zalán Népzene Tanszék Népi citera-koboz-tekerő főtárgy

Cserta Balázs Népzene Tanszék Népi klarinét-tárogató főtárgy

Csörsz Rumen István Népzene Tanszék Repertoárismeret (népi ének)

Doór Róbert Népzene Tanszék Népi bőgő főtárgy

Dsupin Pál István Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Tanítási módszertan, Repertoárismeret

Enyedi Ágnes Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Erdélyi-Molnár Klára Népzene Tanszék Magyar népzene, Tanítási módszertan (népzeneelmélet)

Eredics Áron Népzene Tanszék Tambura főtárgy

Eredics Benjamin Népzene Tanszék Tambura főtárgy

Eredics Dávid Gergely Népzene Tanszék Népi klarinét-tárogató főtárgy

Eredics Gábor Népzene Tanszék Tamburák főtárgy

Eredics Salamon Népzene Tanszék Népi harmonika főtárgy

Farkas Zoltán Népzene Tanszék Néptánc

Felföldi László Népzene Tanszék Táncfolklorisztika

Gombai Tamás Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret

Heim Mercedes Népzene Tanszék Hangképzés

Héjja Bella Emerencia Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Istvánfi Balázs Népzene Tanszék Népi duda főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Juhász Réka Népzene Tanszék Nép ének és kamaraének

Juhász Zoltán Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Tanítási módszertan, Repertoárismeret

Konkoly Csenge Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Lipták Dániel Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy, Népzenei analízis, Népzene elmélete és gyakorlata

Medgyesy-Schmikli Norbert Népzene Tanszék Magyar zenetörténet és népzenetörténet, Repertoárismeret

Méhes Imre Népzene Tanszék Szolfézs-zeneelmélet, Népzeneelmélet

Mihó Attila Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy

Nagy Zsolt Népzene Tanszék Népi brácsa főtárgy

Németh András Népzene Tanszék Tekerő főtárgy, Repertoárismeret

Németh Ildikó Népzene Tanszék Néptánc

Németh István Csaba Népzene Tanszék Népzene és műzene kapcsolata

Ökrös Csaba Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy

Palócz Réka Népzene Tanszék Hangképzés

Papp Ágnes Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Pávai István Népzene Tanszék Népzeneelmélet, Magyar népzene

Richter Pál Népzene Tanszék Népzene és műzene kapcsolata

Salamon Soma Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Népzene (külföldieknek)

Sándor Ildikó Népzene Tanszék Folklórelmélet

Sebő Ferenc Népzene Tanszék Tekerőlant, Repertoárismeret, Kamarazene

Sipos János Népzene Tanszék Szomszéd és rokon népek népzenéje

Szabó Ágnes Népzene Tanszék Tanítási módszertan, Kamarazene/Kamaraének

Szabó Szilárd Népzene Tanszék Néptánc

Szlama László Népzene Tanszék Népi citera-koboz-tekerő főtárgy

Tari Lujza Népzene Tanszék Szomszéd és rokon népek zenéje, Lejegyzés, Magyar népzene

Tóth Orsika Népzene Tanszék Hangképzés

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy