Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

Árendás Péter Népzene Tanszék Kamarazene tanítási módszertan-szeminárium, Kamarazene/Kamaraének, Népi brácsa főtárgy, Repertoárismeret

Balázs Boglárka Népzene Tanszék Beszédgyakorlat, Hangegészségtan

Balogh Kálmán Népzene Tanszék Népi cimbalom főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Bárdosi Ildikó Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Bolya Mátyás Népzene Tanszék Anyanyelvi ismeretek, Népi citera-koboz-tekerő főtárgy, Népzenei adatok rögzítése és archiválása, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Bolyki Sára Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Brauer-Benke József Népzene Tanszék Népzeneelmélet, Szolfézs-zeneelmélet (néprajz és hangszertörténet)

Csávás Attila Népzene Tanszék Népi klarinét-tárogató főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Csenki Zalán Népzene Tanszék Népi citera-koboz-tekerő főtárgy

Cserta Balázs Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Népi klarinét-tárogató főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Csörsz Rumen István Népzene Tanszék Kamarazene/Kamaraének, Repertoárismeret

Doór Róbert Népzene Tanszék Népi bőgő, cselló, ütőgardon, tamburabőgő főtárgy , Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Enyedi Ágnes Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Erdélyi-Molnár Klára Népzene Tanszék Magyar népzene, Szolfézs-zeneelmélet-népzeneelmélet, Tanítási módszertan

Eredics Áron Népzene Tanszék Tambura főtárgy

Eredics Benjamin Népzene Tanszék Tambura főtárgy

Eredics Dávid Gergely Népzene Tanszék Népi klarinét-tárogató főtárgy

Eredics Gábor Népzene Tanszék Kamarazene/Kamaraének, Népi harmonika főtárgy, Népzene, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Eredics Salamon Népzene Tanszék Népi harmonika főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Farkas Zoltán Népzene Tanszék Néptánc

Gombai Tamás Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret

Heim Mercedes Népzene Tanszék Hangképzés

Héjja Bella Emerencia Népzene Tanszék Kamarazene tanítási módszertan-szeminárium, Kamarazene/Kamaraének, Népi ének főtárgy

Istvánfi Balázs Népzene Tanszék Kamarazene/Kamaraének, Népi duda főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Juhász Zoltán Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Repertoárismeret

Konkoly Csenge Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Lipták Dániel Népzene Tanszék Magyar népzene, Népzenei analízis

Medgyesy-Schmikli Norbert Népzene Tanszék Magyar zenetörténet és népzenetörténet, Repertoárismeret

Mihó Attila Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy

Nagy Zsolt Népzene Tanszék Népi brácsa főtárgy

Németh András Népzene Tanszék Repertoárismeret, Tanítási módszertan, Tekerő főtárgy

Németh Ildikó Népzene Tanszék Néptánc

Németh István Csaba Népzene Tanszék Szolfézs-zeneelmélet-népzeneelmélet

Nyitrai Marianna Népzene Tanszék Kamarazene/Kamaraének, Népi ének főtárgy, Repertoárismeret

Palócz Réka Népzene Tanszék Hangképzés, Iskolai gyakorlatok, Reflektív szeminárium

Papp Ágnes Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Pásku Veronika Népzene Tanszék Lejegyzés, Népzene elmélete és gyakorlata, Szolfézs-zeneelmélet-népzeneelmélet

Pávai István Népzene Tanszék Magyar népzene, Népzene, Népzene doktorkollégium

Richter Pál Népzene Tanszék Magyar zenetörténet és népzenetörténet, Szolfézs-zeneelmélet-népzeneelmélet, Zeneelmélet

Salamon Soma Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Népi harmonika főtárgy, Népzene, Repertoárismeret, Szomszéd és rokon népek zenéje

Sándor Ildikó Népzene Tanszék Folklórelmélet

Sipos János Népzene Tanszék Szomszéd és rokon népek zenéje

Szabó Ágnes Népzene Tanszék Kamarazene/Kamaraének, Népi ének főtárgy, Tanítási módszertan

Szabó Szilárd Népzene Tanszék Néptánc

Szlama László Népzene Tanszék Népi citera-koboz-tekerő főtárgy

Tóth Orsika Népzene Tanszék Hangképzés

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Vizeli Máté Népzene Tanszék Tanítási módszertan