Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Falvai Anna Kodály Intézet Zongora, Kamarazene

Falvai Katalin Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora kötelező

Falvai Sándor Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora főtárgy

Falvainé Keveházi Gyöngyi Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora főtárgy, zongora kötelező

Falvay Attila Kamarazene Tanszék Kamarazene, Vonósnégyes

Faragó Béla Jazz Tanszék Zeneelméleti és zenetudományi tárgyak, Népzene, Elektronikus hangszerismeret

Farkas Domonkos Egyházzene Tanszék Gregorián, Liturgikus gyakorlat, Liturgikus szolgálat

Dr. Farkas Gábor Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Doktori Iskola Zongora főtárgy, Billentyűs és akkordikus doktorkollégium

Farkas Zoltán Népzene Tanszék Néptánc

Farkasházi Dávid Kodály Intézet Kórusvezénylés, Módszertan asszisztens

Fassang László Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Orgona főtárgy, improvizáció, kamarazene

Fazekas Gergely Doktori Iskola, Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet, 17-18. századi zene, Speciális kurzusok, Zenetudományi szeminárium

Fejérvári Zsolt Vonós Tanszék Nagybőgő főtárgy

Fekete Anikó Egyházzene Tanszék Liturgikus orgonajáték

Fekete Gyula Zeneszerzés Tanszék Klasszikus és szabad kompozíció, Hangszerelés, Prozódia

Felföldi László Népzene Tanszék Táncfolklorisztika

Folini, Yasmin Kodály Intézet Szolfézs, Zeneelmélet, Continuo, Tra-pa

Földes Imre Tanszéken kívüli Speciális kollégiumok

Földesi Lajos Vonós Tanszék Hegedű főtárgy

Földváry Miklós Egyházzene Tanszék Liturgikus latin nyelv, zsolozsma, a tridenti rítus

Fried Péter Ének Tanszék Magánének főtárgy

Friedrich Károly Jazz Tanszék Jazz-harsona főtárgy, Klasszikus harsona, Jazz-történet, Jazz-hangszerelés

Fülei Balázs Kamarazene Tanszék Kamarazene

Fülöp József Egyházzene Tanszék Liturgikus német nyelv

Fűri Anna Kodály Intézet Szolfézs, Zeneelmélet, Hangképzés, Kórus