Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Bacsó Kristóf Jazz Tanszék Zenekari gyakorlat, Improvizációs gyakorlat, Szaxofon szekció próba, Számítógépes kottagrafika

Balázs Ádám Zeneszerzés Tanszék Digitális hangszerelés és hangfelvétel, Logic, Stúdiótechnika főtárgy

Balázs Boglárka Népzene Tanszék Beszédgyakorlat, Hangegészségtan

Balázs János Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Rendkívüli Tehetségek Képzője Zongora főtárgy

Bali János Tanárképzési Tanszék Alapfokú furulya tanítási módszertan

Dr. Báll Dávid Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora főtárgy

Balog Zsolt Ének Tanszék Zongorakísérő, Kötelező zongora

Balogh Kálmán Népzene Tanszék Népi cimbalom főtárgy, Tanítási módszertan, Repertoárismeret

Balogh Máté Kodály Intézet, Zeneelméleti Tanszék Analízis, Tra-pa, Kortárszene

Balogh Vera Vonós Tanszék Barokk fuvola társhangszer

Banda Ádám Vonós Tanszék Hegedű főtárgy

Barabás Edina Kodály Intézet Szolfézs, Zeneelmélet, Metodika, Gyakorlati tanítás

Baranyay László Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora főtárgy

Baranyay Piroska Vonós Tanszék Barokk cselló társhangszer

Baráti Kristóf Vonós Tanszék Hegedű főtárgy

Bárdosi Ildikó Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Bárkányi-Horváth Éva Ének Tanszék Zongorakísérő

Bársony László Vonós Tanszék Mélyhegedű főtárgy, Vonós metodika

Bársony Péter Vonós Tanszék Mélyhegedű főtárgy, Zenekari szólamismeret

Dr. Barta Gergely Zeneszerzés Tanszék Hangszeres- és vokális ellenpont, Szabad kompozíció főtárgy

Batta András Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás főtárgy

Beischer-Matyó Tamás Zeneelméleti Tanszék Szolfézs, Zeneelmélet, Transzponálás és partitúraolvasás

Belinszky Anna Rendkívüli Tehetségek Képzője, Zenetudományi Tanszék Zeneirodalom

Bella Máté Zeneszerzés Tanszék Zeneszerzés főtárgyak, XX. századi kompozíciós gyakorlat

Dr. Benkő Szabolcs Tanárképzési Tanszék Oktatási intézmény szervezete, működése

Bihary László Zeneelméleti Tanszék Szolfézs-zeneelmélet, Analízis

Binder Károly Jazz Tanszék Jazz-zeneszerzés és jazz-zongora főtárgyak, jazz-elmélet

Bíró Gergely Fúvós Tanszék Bevezetés az Alexander-technikába

Bódiss Tamás Egyházzene Tanszék Orgona, egyéb egyházzenei tárgyak

Bolcsó Bálint Zeneszerzés Tanszék Elektronikus zenei lejegyzés

Boldoczki Gábor Fúvós Tanszék Trombita főtárgy

Bolya Mátyás Népzene Tanszék Citera és koboz főtárgy

Borbély László Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Doktori Iskola Kortárszene, Zongora főtárgy, Kötelező zongora, Zongora-metodika, Zenei szeminárium

Borbély Mihály Jazz Tanszék Jazz-szaxofon főtárgy, Klarinét, Combo

Boros-Guessous Majda Mária Népzene Tanszék Népi ének főtárgy

Boross Szilvia Vonós Tanszék Zongorakísérő

Borsányi Márton Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Hangszerismeret, Hangszertörténet, Karbantartás

Botvay Károly Kamarazene Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője Kamarazene, Vonósnégyes

Bozó Péter Doktori Iskola Zenetudományi szeminárium

Brauer-Benke József Népzene Tanszék Népzeneelmélet, Szolfézs-Zeneelmélet (néprajz és hangszertörténet)

Bretz Gábor Ének Tanszék Ének főtárgy

Bubnó Tamás Egyházzene Tanszék Egyházzene pedagógia (pályaorientációs előkészítés), bizánci zenei kurzus

Budai Márta Ének Tanszék Zongorakísérő

Budai Rita Fúvós Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője Zongorakísérő