Oberfrank Péter Ének Tanszék Szerepgyakorlat

Oláh Kálmán Jazz Tanszék Jazz-zeneszerzés és jazz-zongora főtárgy

Oláh Krisztián Jazz Tanszék Jazz-zongora főtárgy

Oláh Tzumo Árpád Jazz Tanszék Elektronikus hangszerismeret, Kiszenekari gyakorlat

Olajos György Tanárképzési Tanszék Középfokú fagott tanítási módszertan

Olsvay Endre Zeneelméleti Tanszék Partitúraolvasás, Szolfézs-zeneelmélet, Transzponálás

Onczay Csaba Rendkívüli Tehetségek Képzője, Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Oross Veronika Doktori Iskola, Fúvós Tanszék Fuvola főtárgy, Fúvós doktorkollégium