Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Oláh Kálmán Jazz Tanszék Jazz-zeneszerzés és jazz-zongora főtárgy

Oláh Krisztián Jazz Tanszék Jazz-zongora főtárgy

Oláh Tzumo Árpád Jazz Tanszék Zenekari gyakorlat

Olajos György Tanárképzési Tanszék Középfokú fagott tanítási módszertan

Olsvay Endre Zeneelméleti Tanszék Partitúraolvasás, Szolfézs-zeneelmélet, Transzponálás

Onczay Csaba Rendkívüli Tehetségek Képzője, Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Oross Veronika Fúvós Tanszék Fuvola főtárgy