A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Oláh Kálmán Jazz Tanszék Jazz-zongora és jazz-zeneszerzés főtárgy

Olajos György Tanárképzési Tanszék Középfokú fagott tanítási módszertan

Olsvay Endre Zeneelméleti Tanszék Szolfézs-zeneelmélet, transzponálás, partitúraolvasás

Onczay Csaba Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Oross Veronika Fúvós Tanszék Fuvola főtárgy