Salamon György Gábor Fúvós Tanszék Váltóhangszerek (basszusklarinét)

Dr. Sándor Szabolcs Ének Tanszék Zongorakísérő

Sárosi Istvánné Rendkívüli Tehetségek Képzője, Vonós Tanszék Zongorakísérő

Sebő Ferenc Népzene Tanszék Repertoárismeret

Seleljo Erzsébet Fúvós Tanszék Hangszertechnikai ismeretek, Szaxofon főtárgy, Zenekari szólamismeret

Serei Zsolt Zeneszerzés Tanszék Zeneszerzés főtárgyak

Simai László Tanárképzési Tanszék Alapfokú trombita tanítási módszertan

Simon Izabella Rendkívüli Tehetségek Képzője Zongora főtárgy

Sipos János Népzene Tanszék Szomszéd és rokon népek zenéje

Sipos Soma Mihály Kodály Intézet Kodály munkássága, Zenetörténet

Solymos Péterné Noda Yumi Zenetudományi Tanszék Magyar nyelv

Dr. Solymosi Tari Emőke Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet

Somfai László Doktori Iskola, Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás főtárgy, Zenetudományi szeminárium

Somogyi Péter Vonós Tanszék Hegedű főtárgy, Zenekari szólamismeret

Somos András Jazz Tanszék Klasszikus fuvola

Somos János Csaba Karmester és Karvezető Tanszék Kórus, Kórusvezénylés főtárgy, Vezényléstechnika főtárgy

Soós Orsolya Vonós Tanszék Zongorakísérő

Sőrés Zsolt Zeneszerzés Tanszék Elektronikus zenei lejegyzés, Filmzene analízis, Partitúraismeret

Spányi Miklós Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Csembaló főtárgy, Csembaló kötelező, Historikus előadói gyakorlat

Stachó László Doktori Iskola, Tanárképzési Tanszék Kutató, Művelődéstörténeti és idegen nyelvű szeminárium

Suki András Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Rendkívüli Tehetségek Képzője Zongora kötelező

Szabadi Vilmos Vonós Tanszék Hegedű főtárgy

Szabó Balázs Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Doktori Iskola Organológia, Orgona doktorkollégium, Orgona főtárgy, Orgonaismeret, Repertoárismeret

Szabó Barna Kodály Intézet, Zeneelméleti Tanszék Analízis, Hangszerelés, Szolfézs, Transzponálás és partitúrajáték, Zeneelmélet, Zeneszerzés

Szabó Dániel Népzene Tanszék Forrásismeret, Népi cimbalom főtárgy, Népzeneelmélet (dialektológia), Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Dr. Szabó Ferenc János Ének Tanszék Operai stílustanulmányok, Oratórium- és dalirodalom, Zongorakísérő

Szabó István Doktori Iskola Ütő doktorkollégium

Szabó Judit Kamarazene Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője Kamarazene, Vonósnégyes

Szabó Magdolna Tanárképzési Tanszék Alap- és középfokú magánének tanítási módszertan

Szabó Orsolya Kodály Intézet, Tanárképzési Tanszék A tested a zene, Zongora

Szabó Sándor Tanárképzési Tanszék Középfokú harsona tanítási módszertan

Szabó Teréz Fúvós Tanszék Zongorakísérő

Szalai András Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Kamarazene Tanszék Cimbalom főtárgy, Kamarazene

Dr. Szarka Emese Tanárképzési Tanszék Anyanyelvi ismeretek, Tanári mesterség

Dr. Szatmári Zsolt Fúvós Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője Klarinét főtárgy

Székely Balázs Kodály Intézet Partitúraolvasás, Zeneszerzés, Zongorakíséret

Szelényiné Holló Mariann Ének Tanszék Zongorakísérő

Szenthelyi Judit Rendkívüli Tehetségek Képzője, Vonós Tanszék Zongorakísérő

Szenthelyi Miklós Vonós Tanszék Hegedű főtárgy

Szentpáli Roland Fúvós Tanszék Tuba főtárgy

Szesztay Zsuzsa Rendkívüli Tehetségek Képzője, Zeneelméleti Tanszék Szolfézs-zeneelmélet

Szigeti Péter Jazz Tanszék Prozódia (angol nyelven)

Szigetvári Andrea Zeneszerzés Tanszék Elektronikus zeneszerzés főtárgy, Zeneszerzés főtárgy

Szilágyi Boglárka Népzene Tanszék Lejegyzés, Népzene, Népzeneelmélet, Szolfézs-zeneelmélet, Tanítási módszertan

Szilvay Csaba Kodály Intézet Colourstrings módszertan, Cselló, Kamarazene

Szirányi Borbála Kodály Intézet, Tanárképzési Tanszék Általános iskolai ének-zene tanítási módszertan

Szlama László Népzene Tanszék Kamarazene, Népi citera és koboz főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Szőke Zoltán Fúvós Tanszék Kürt főtárgy