Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

Tallián Tibor Doktori Iskola, Zenetudományi Tanszék Zenetudományi kutatás, Operatörténet, Zenetudományi szeminárium

Taraszova Brigitta Vonós Tanszék Zongorakísérő

Tari Lujza Népzene Tanszék Szomszéd és rokon népek zenéje, Lejegyzés, Magyar népzene

Tarnay Annamária Zenetudományi Tanszék Olasz nyelv

Tekula Endre Tanárképzési Tanszék Alapfokú kürt tanítási módszertan

Dr. Termes Rita Fúvós Tanszék Zongorakísérő

Terray Boglárka Zeneelméleti Tanszék Szolfézs, zeneelmélet, analízis, transzponálás-partitúraolvasás, partitúrajáték

Tihanyi László Doktori Iskola, Zeneelméleti Tanszék Szolfézs-zeneelmélet, Analízis, Zeneszerzés doktorkollégium, Zenei és zenetudományi szeminárium

Tornyai Péter Zeneszerzés Tanszék Hangszerelés főtárgy, Zeneszerzés főtárgy, Kortárszene

Tóth Árpád Kodály Intézet, Tanárképzési Tanszék Kórusirodalom, Karvezetés, Kamaraének, Metodika, Szolfézs, Középiskolai ének-zene tanítási módszertan

Tóth Marianna Rendkívüli Tehetségek Képzője, Vonós Tanszék Zongorakísérő, Zongora főtárgy

Tóth Orsika Népzene Tanszék Hangképzés

Tőkés Mária Tünde Tanárképzési Tanszék Középfokú szolfézs és népzene tanítási módszertan

Tsou Wan-Chun Winni Vonós Tanszék Zongorakísérő