Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Tálas Áron Jazz Tanszék Zongorakísérő

Tallián Tibor Zenetudományi Tanszék Zenetudományi kutatás, Operatörténet

Taraszova Brigitta Vonós Tanszék Zongorakísérő

Tari Lujza Népzene Tanszék Szomszéd és rokon népek zenéje, Lejegyzés, Magyar népzene

Tarnay Annamária Zenetudományi Tanszék Olasz nyelv

Tekula Endre Tanárképzési Tanszék Alapfokú kürt tanítási módszertan

Termes Rita Fúvós Tanszék Zongorakísérő

Tihanyi László Zeneelméleti Tanszék Szolfézs-zeneelmélet, Analízis, Transzponálás-partitúraolvasás

Tornyai Péter Zeneszerzés Tanszék Hangszerelés főtárgy, Zeneszerzés főtárgy, Kortárszene

Tóth Árpád Kodály Intézet Karvezetés, kórusirodalom

Tóth Marianna Vonós Tanszék Zongorakísérő

Tóth Orsika Népzene Tanszék Hangképzés

Török József Egyházzene Tanszék Katolikus liturgika