Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Vajda János Zeneszerzés Tanszék Klasszikus kompozíciós gyakorlat főtárgy

Váradi Zita Kodály Intézet Hangképzés

Varga Bence Ének Tanszék Színpadi játék

Varga Benjámin Egyházzene Tanszék Latin nyelv, Liturgiatörténet, Liturgikus olvasmányok, Keleti liturgikus ének

Varga István Rendkívüli Tehetségek Képzője, Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Varga István Fúvós Tanszék Klarinét főtárgy

Varga Oszkár Kamarazene Tanszék, Vonós Tanszék Brácsa, Kamarazene

Varga Zoltán Fúvós Tanszék Kürt főtárgy

Vashegyi György Vonós Tanszék Régizenei kamara, Basso continuo, Régizene előadói gyakorlat

Vidovszky László Zeneszerzés Tanszék Zeneszerzés főtárgy

Dr. Vigh Andrea Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Doktori Iskola Hárfa főtárgy, Kamarazene, Módszertan, Hárfa doktorkollégium

Vikárius László Doktori Iskola, Kodály Intézet, Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Urtext, Bartók Béla munkássága, PhD doktorszeminárium

Virág Emese Ének Tanszék Zongorakísérő

Virágh András Gábor Zeneelméleti Tanszék Transzponálás-partitúraolvasás

Vitályos Balázs Rendkívüli Tehetségek Képzője Zongorakísérő

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy