Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

Vajda János Zeneszerzés Tanszék Klasszikus kompozíciós gyakorlat főtárgy

Vakler Anna Népzene Tanszék Népi ének, Kamaraének

Varga Benjámin Egyházzene Tanszék Latin nyelv, Liturgiatörténet, Liturgikus olvasmányok

Varga István Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Varga István Fúvós Tanszék Klarinét főtárgy

Varga Judit Zeneszerzés Tanszék Filmzene analízis, Klasszikus kompozíciós gyakorlat

Varga Oszkár Kamarazene Tanszék, Vonós Tanszék Brácsa, Kamarazene

Varga Zoltán Fúvós Tanszék Kürt főtárgy

Várkonyiné Terray Boglárka Zeneelméleti Tanszék Szolfézs, szolfézs, zeneelmélet, analízis, transzponálás-partitúraolvasás, partitúrajáték

Vashegyi György Vonós Tanszék Régizenei kamara, Basso continuo, Régizene előadói gyakorlat

Vidovszky László Zeneszerzés Tanszék Zeneszerzés főtárgy

Vigh Andrea Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Hárfa főtárgy, kamarazene, módszertan

Vikárius László Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Urtext

Virág Emese Ének Tanszék Zongorakísérő

Virágh András Gábor Zeneelméleti Tanszék Transzponálás-partitúraolvasás

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy