Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Vajda János Zeneszerzés Tanszék Klasszikus kompozíciós gyakorlat főtárgy

Váradi Zita Kodály Intézet Hangképzés

Varga Benjámin Egyházzene Tanszék Latin nyelv, Liturgiatörténet, Liturgikus olvasmányok, Keleti liturgikus ének

Varga István Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Varga István Fúvós Tanszék Klarinét főtárgy

Varga Oszkár Kamarazene Tanszék, Vonós Tanszék Brácsa, Kamarazene

Varga Zoltán Fúvós Tanszék Kürt főtárgy

Vashegyi György Vonós Tanszék Régizenei kamara, Basso continuo, Régizene előadói gyakorlat

Vidovszky László Zeneszerzés Tanszék Zeneszerzés főtárgy

Dr. Vigh Andrea Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Hárfa főtárgy, kamarazene, módszertan

Vikárius László Kodály Intézet, Zenetudományi Tanszék Zenetörténeti kutatás, Urtext, Bartók Béla munkássága

Virág Emese Ének Tanszék Zongorakísérő

Virágh András Gábor Zeneelméleti Tanszék Transzponálás-partitúraolvasás

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy