Váradi Zita Ének Tanszék, Kodály Intézet Hangképzés, Magánének főtárgy

Varga Bence Ének Tanszék Színpadi játék

Varga Benjámin Egyházzene Tanszék Keleti liturgikus ének, Latin nyelv, Liturgiatörténet, Liturgikus olvasmányok

Varga István Rendkívüli Tehetségek Képzője, Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Varga Oszkár Kamarazene Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője Kamarazene, Vonósnégyes

Varga Zoltán Fúvós Tanszék Kürt főtárgy

Várjon Dénes Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora főtárgy

Vashegyi György Vonós Tanszék Basso continuo, Régizene előadói gyakorlat, Régizenei kamara

Végh Andor Népzene Tanszék Népi duda főtárgy, Repertoárismeret

Dr. Vigh Andrea Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke, Doktori Iskola Hárfa doktorkollégium, Hárfa főtárgy, Kamarazene, Módszertan

Vikárius László Doktori Iskola, Kodály Intézet, Zenetudományi Tanszék Bartók Béla munkássága, PhD doktorszeminárium, Urtext, Zenetörténeti kutatás főtárgy

Virág Emese Ének Tanszék Zongorakísérő

Virágh András Gábor Zeneelméleti Tanszék Szolfézs-zeneelmélet, Transzponálás és partitúrajáték

Vitályos Balázs Rendkívüli Tehetségek Képzője Zongorakísérő

Vizeli Balázs Népzene Tanszék Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan