Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Dallos Erika Ének Tanszék Recitativo

Dalos Anna Doktori Iskola DLA doktorszeminárium, zenetudományi szeminárium

Dani Imre Vonós Tanszék Zongorakísérő

Darázs Renáta Karmester és Karvezető Tanszék, Kodály Intézet Hangképzés, Kamaraének

Darázsdi Zita Rendkívüli Tehetségek Képzője Szolfézs-Zeneelmélet

Dargay Marcell Zeneszerzés Tanszék Klasszikus kompozíciós gyakorlat, Tra-pa

Dauerné Páva Anna Tanárképzési Tanszék Alapfokú zongora tanítási módszertan

Dávid Krisztina Tanárképzési Tanszék Alapfokú gordonka tanítási módszertan

de la Ossa, Sergio Kodály Intézet Népzene

Demeniv Mihály Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Harmonika főtárgy, Kamarazene

Déri György Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Devich Gábor Tanárképzési Tanszék Középfokú klarinét tanítási módszertan

Dienes Gábor Fúvós Tanszék Oboa főtárgy

Dobos-Orosz Flóra Zeneelméleti Tanszék Szolfézs-zeneelmélet

Dobozy Borbála Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Csembaló főtárgy, kamarazene

Dobszay Ágnes Egyházzene Tanszék Egyházzenei tárgyak, Transzponálás-partitúraolvasás

Domány István Tanárképzési Tanszék Alapfokú harsona tanítási módszertan

Doór Róbert Népzene Tanszék Népi vonós főtárgyak (bőgő, cselló, ütőgardon)

Dráfi Kálmán Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora főtárgy

Dr. Drahos Béla Fúvós Tanszék Fuvola főtárgy

Dsupin Pál István Népzene Tanszék Népi furulya főtárgy, Tanítási módszertan, Repertoárismeret