Mácsai János Zenetudományi Tanszék Általános zenetörténet

Madarász Éva Kodály Intézet Zongora, Zongorakíséret

Madarász Iván Zeneelméleti Tanszék Analízis, Szolfézs-zeneelmélet, Transzponálás és partitúrajáték

Dr. Magay Judit Zeneelméleti Tanszék Szolfézs főtárgy, Szolfézs-zeneelmélet, Transzponálás és partitúrajáték

Magyar Margit Tanárképzési Tanszék Alapfokú szolfézs tanítási módszertan, Népzene tanítási módszertan, Oktatási intézmény szervezete, működése

Mali Emese Kamarazene Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője Kamarazene

Dr. Marczi Mariann Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke Zongora kötelező

Marton Éva Ének Tanszék Magánének főtárgy, Operaének főtárgy

Máté Győző Kamarazene Tanszék Kamarazene, Vonósnégyes

Medgyesy-Schmikli Norbert Népzene Tanszék Magyar zenetörténet és népzenetörténet, Repertoárismeret, Ünneplő iskola – énekes és hangszeres formában egykor és a 21. században

Medveczky Ádám Karmester és Karvezető Tanszék Szerepgyakorlat, Zenekari vezénylés főtárgy

Meláth Andrea Ének Tanszék Magánének főtárgy

Dr. Ménesi Gergely Karmester és Karvezető Tanszék Vezényléstechnika főtárgy (zenekar), Zenekar

Dr. Merczel György Egyházzene Tanszék Gregorián

Merrick, Paul Kodály Intézet Európai és magyar zenetörténet

Dr. Mezei János Egyházzene Tanszék Liturgikus orgonajáték

Mező László Vonós Tanszék Gordonka főtárgy

Mihó Attila Népzene Tanszék Lejegyzés, Népi hegedű főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan

Miskei László Jazz Tanszék Klasszikus ének korrepetíció

Mizsei Zoltán Egyházzene Tanszék, Kodály Intézet Egyházzenei tárgyak, Karvezetés, Zenetörténet

Dr. Mohay Miklós Doktori Iskola, Zeneelméleti Tanszék Analízis, Szolfézs-zeneelmélet, Transzponálás és partitúrajáték, Zenei és zenetudományi szeminárium

Molnár Anna Jazz Tanszék Klasszikus ének

Molnár Marcell Fúvós Tanszék Zongorakísérő

Molnár Szabolcs Tanárképzési Tanszék Alap- és középfokú zeneirodalom tanítási módszertan

Monostori Gábor Kamarazene Tanszék Kamarazene

Murvai-Bőke Gabriella Rendkívüli Tehetségek Képzője, Zenetudományi Tanszék Kodály Zoltán életműve, Zeneirodalom